Parool & turvalisus

Arvuti

eKooli salasõna muutmiseks kliki Muuda parooli nupul. Sisesta vana parool ja seejärel lisa uus parool ning veelkord korda uut parooli.

Kui kaheastmeline autentimine (2FA) on aktiveeritud, küsib süsteem parooli vahetamiseks kinntust, kas autentimis rakenduse kaudu või on võimalik valida teine valik, ning kinnitada taastamiskoodiga. 

Pane tähele!

Igat taastamiskoodi saab kasutada ainult ühe korra, ehk kui ühte koodi valikust olete kasutanud, siis seda koodi rohkem kasutada ei saa.

 

Parema turvalisuse tagamiseks, saab eKoolis sisselülitada kaheastmelist autentimist (2FA). Kuidas seda teha, saab lähemalt lugeda artiklist “Kaheastmeiline autentimine”.

 
 

Telefon

eKooli salasõna muutmiseks kliki Muuda parooli nupul. Sisesta vana parool ja seejärel lisa uus parool ning veelkord korda uut parooli.

Kui kaheastmeline autentimine (2FA) on aktiveeritud, küsib süsteem parooli vahetamiseks kinntust, kas autentimis rakenduse kaudu või on võimalik valida teine valik, ning kinnitada taastamiskoodiga. 

Pane tähele!

Igat taastamiskoodi saab kasutada ainult ühe korra, ehk kui ühte koodi valikust olete kasutanud, siis seda koodi rohkem kasutada ei saa.

 

Parema turvalisuse tagamiseks, saab eKoolis sisselülitada kaheastmelist autentimist (2FA). Kuidas seda teha, saab lähemalt lugeda artiklist “Kaheastmeiline autentimine”.