Hinnete statistika

Hinnete statistika uudisvoos

Uudisvoos hinde taga olevat ikooni Statistika vajutades avatakse just selle hinde sageduse graafik; see võib olla:

  • tulpadega diagramm, kus iga õpilase hinde kohta on eraldi tulp (õpilaste järgi). Punase joonega on näidatud klassi keskmine saavutus. Punasega on märgitud lapse hinne, kes selle hinde sai. 
  • Sama graafikut saab vaadelda ka hinnete järgi 
  • Sektordiagramm, kus iga hinde kohta on eraldi sektor ja sektori sees on näidatud selle hinde saanud õpilaste arv. Vaadatava lapse hinne on alati punases sektoris. Sektori laius oleneb selle hinde saanud õpilaste arvust - numbrit näeb, kui liikuda hiirega vastavale sektorile. 
  • Graafiku tüübi valik toimub automaatselt ja oleneb erinevate hinde väärtuste arvust. Kui väärtusi on 4 või rohkem, kuvatakse tulpdiagramm.
  • Oluline on meeles pidada, et tulpdiagrammil ei ole näidatud mitte hinde väärtused, vaid hindega kooli poolt seotud "saavutatuse määr" ehk siis madalaim saavutuse %, millega veel selle hinde saab. Nii on y-teljel olev skaala mitte 1...5 vaid 0...100 ja keskmine saavutus on klassi saavutuste määra keskmine. Miks see oluline on - et saada graafikus kasutada ka hindeid "5-" ja "3+" ning võimaldada õpianalüütikat kasutada koolidel, kus hindeskeem on märgitud tähtedega.


Hinnete statistika Hinnetelehe aruandes

Hinnetelehel tuleb hinde statistika avamiseks vajutada hindel ja siis valida Näita hinnete statistikat.

Avatakse hinnete sagedusdiagramm. 

Hinnete statistika mKoolis

Delete

Tunnihinde statistika

Praegu veel mKoolis tunnihinde statistikat ei näidata. See on arenduses. 

Hinnete statistika avatakse ka mKoolis kas uudisvoost või hinnetelehelt (Päevik). Mõlemal juhul on statistika lisatud hinde detailvaatesse. 

Kuvatakse kas hinde sagedus sektordiagrammina

või tulpdiagrammina

Lisatakse hinde statistika täpsem lahtikirjutus