Andmete parandamine

Teil kui andmesubjektil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, täpsustamist või täiendamist, kui need on valed, puudulikud või ebapiisavad. Teatud osas saate Te oma isikuandmeid ise muuta ja täiendada eKooli infosüsteemi profiili lehelt. Siiski ei saa õpilase rollis muuta oma nime ega isikukoodi, kuna nendega on seotud koolides hoitav õppetöö info. Koolis oleva õppeinfo muutmiseks tuleb võtta ühendust kooliga.

eKooli klienditugi saab Teile abiks olla kui saadate meile teate contact.ekool.eu lehelt.