Õpimapp (eelmiste aastate hinded)

Hea teada!

Õpimapp kogub ja näitab ainult lõppenud (eelmiste) aastate kokkuvõtvaid hindeid. Käimas oleva õppeaasta hindeid näete tunnistustelt või õpilasraamatust. Õpimappi kantakse need siis, kui õpetaja on töö päevikuga lõpetanud.   

 

Õpimapi leiate oma (õpilase) lehelt Hinded aknast valikuga Eelmiste aastate hinded

Kui õpilane õpib mitmes koolis (üldharidus ja huvikoolis) siis on õpimapi aruande esimeseks filtriks koolid. 

Pane tähele!

Hindeid kuvatakse vaid seni, kuni õpilane õpib koolis. Peale koolist lahkumist, kooli lõpetamist hinnete kuvamine lõpetatakse. 

 

Õpimapil on kaks kuvamise viisi:

  • Saadud hinded: näidatakse vaid neid aineid ja kursuseid, kus oled hindeid saanud. On õpilasi, kes näevad selles aruandes oma viimase 9 aasta hindeid.
  • Kogu õppekava: näidatakse õppekavasse kantud kõiki kursuseid. Juba hinnatud ainekursused on koos nende eest saadud hindega. 

Lisaks õppekavaga seotud hinnetele on hindeid, millel on seos mõne teise õppekavaga (põhitabelis on hetkel õpilase õpitava õppekava ainekursused)

Need võivad olla kas lõpetatud õppekava hinded (näiteks gümnaasiumi õpilasel põhikooli hinded) või on õpilane osalenud mõnel kursusel, mis ei ole tema õppekavas (õppesuunas), tavaliselt valikainete kursused. 

Nupp Prindi õpimapi päises avab brauseri trükivaate kohandamise akna.