Koolikoha määramine ja kinnitamine

Peale otsuse tegemist ja koolikoha määramise käskkirja alla krjutamist teavitatakse Teid lapsele määratud koolist. Saate selle kohta infot kahel viisil:

  • eKoolis muutub Teie taotluse staatus, nagu pildil näidatud. Staatus ei ole enam "rohelise täpiga" vaid sinisega ja näete selle kooli nime, kuhu Teie laps on määratud. Vajutus küsimärgil avab selgituse. 
  • Teie postkasti saabub kiri Haridusametilt. Selles kirjas on toodud kokkuvõte Haridusameti juhataja käskkirjast ning väljavõte just Teie lapse kohta käivast otsusest. 
Delete

Hea teada!

Saabunud e-kiri ja Teie taotluse staatuse muutus annavad teada, et lähipäevil on oodata määratud kooli kutset. Ka kooli kutse saabub nii e-kirjana kui ka uue taotlusena eKooli. Koolikoha saate kinnitada alles peale kutse saabumist.

Koolikoha kinnitamine

Kui kool on talle määratud lapsed oma vastuvõtu nimekirja kandnud, siis saate koheselt kutse kooli. Teie Taotlused aknasse lisandub UUS TAOTLUS - Teie lapse koolikoha kinnitamiseks konkreetsesse kooli.

Delete

Hea teada!

Taotlus saadetakse automaatselt, niipea kui kool on Teie lapse oma nimekirja lisanud. Teil lapsevanemana ei ole vaja teha ühtegi lisataotlust, Te ei pea tegema mitte midagi. 


Lisaks uuele taotlusele saate koolist e-kirja, kus iga kool ise annab juhised edasiseks tegutsemiseks.

Nüüd on Teil võimalus kinnitada kooli astumist või pakutud kohast keelduda:

  1. Kinnitada kooli astumist. Vajutage nupule Kinnita ja nõustuge veel kord järgmises aknas. Teie lapsel on koolikoht olemas. Järgnevalt peate kas uurima kooli kodulehte või võtma kooliga ühendust, et saada teada enne kooli toimuvate kokkusaamiste ajad, tutvuma oma lapse klassijuhatajaga, viima kooli dokumente - enne koolilapse lapsevanemaks saamist on Teid ees ootamas veel hulk toimetamist.
  2. Pakutud koht ei sobi Teile või on Teie plaanid või elukoht vahepeal muutunud. Te keeldute kohast. vajutage linki Keeldun kohast koolis ja kinnitage veel kord, et tõepoolest keeldute kohast koolis. Kindlasti peate lisama selgituse - miks just see kool Teie lapsele ei sobi. Alates 15. juunist saate kandideerida teiste Tallinna koolide vabadele õpilaskohtadele.

Peale koolikoha kinnitamist või sellest keeldumist muutub eKoolis oleva taotluse staatus.

Teie eKooli kasutajaga seotakse lapsevanema roll kohe, kui kool on vastu võetud õpilased kandnud õpilaste nimekirja. Tavaliselt juhtub see augusti viimastel päevadel. 
Delete

Pane tähele!

Teil ei ole vaja esitada uut taotlust lapsevanema rolli saamiskes oma lapse kooli. Kui uus õppeaasta on alanud, saate juurdepääsu tema andmetele kohe.