Küsimustiku eeltäitmine

Õpetaja poolt märgitud küsimustega eeltäidetava küsimustiku leiab õpilane ja lapsevanem kas vajutades uudisvoos olevas teates lingile Küsimustik (2)

või avades kas lapsevanema või lapse lehel oleva ikooniga Arenguvestluse akna.

Arenguvestluse aknas on küsimustiku täitmine lihtsalt leitav 

Pere saab asuda täitma enne tegelikku vestlust vastatavate küsimustega küsimustikku. 

Küsimustiku täitmine

1. Leidke link küsimustikule uudisvoost või avada arenguvestluste aken.
2. Vajutage küsimustiku täitmise nupule (lingile).
3. Vastake küsimustele. Küsimustikku võib täita mitmes osas ja oma seniseid vastuseid muuta. 4. Küsimustiku aknas saate:
        1. vastata küsimustele
        2. lisada oma kommentaar küsimuse vastusele, kommentaar on näha vestluse ajal ning kantakse protokolli
        3. salvestada vastus
        4. liikuda järgmise küsimuse juurde. Ka siis, kui Te ei vajuta eraldi vastuse salvestamise nuppu, salvestuvad Teie valikud järgmise küsimuse juurde liikudes. 
5. Klassijuhataja näeb vastuseid, mida eelnevalt, enne vestlust on antud.