Konto teavitused

Arvuti

Turvalisusega seotud teated on kohustuslikud ja neid muuta ei saa. Teavitused edastatakse e-kirja, sms ja eKooli rakenduse teadetena.

Uute sõnumite alt saad määrata sagedust, kui tihti saadetakse Sulle postkasti teavitusi lugemata vestlustest. 

Perepaketi teavituste haldamine

Perepaketi teavituste seaded saab iga perepaketi liige seadistada ise. Perepaketi omanik ja liikmed saavad seadistada oma e-posti ja tõuketeateid:

  • Popipatrullil
  • Hindepatrullil
  • Eelseisvad testidel
  • Nädalaaruannetel

Tõuketeated on telefoni edastatud teated, mida kuvatakse kas telefoni üleval uudisvoos teadete all või lukustusekraanil.

 
 

Telefon

Perepaketi teavituste saad kohandada enda eKooli teavitusi otse mobiilirakenduses. Teavituse väljalülitamiseks vajuta sinisel nupul, mis muutub hallikaks ja sisselülitamiseks toimi vastupidi.