Nädalaraport

Nädalaraport koostatakse igal nädalal reede õhtul kell 18. Raporti päises on aruande koostamise kellaaeg. 

Delete

Hea teada!

Igas järgmises Nädalarapordis on need sündmused, mis lisati või muudeti peale eelmise rapordi koostamist.

Nädalaraporti rubriigid:

  • puudumiste kokkuvõte: nädala jooksul puudutud tundide arv; puudumiste graafiline kujutus ning mis ainest mis päeval puuduti 
  • Nädala jooksul lisatud või muudetud kokkuvõtvad, kontrolltööde ja hindeliste ülesannete hinded; esitatakse hinne, selle tüüp, kommentaar, sisestamise aeg. 
  • nädala jooksul muudetud ja lisatud jooksvad hinded; lisaks hindele ja selle kommentaarile näidatakse tunni teemat. 
  • nädala jooksul lisatud ja muudetud märkamised 
  • nädala jooksul lisatud ja muudetud teated päevikutest 
  • järgmise nädala kodused ülesanded ja kontrolltööd 
  • nädala jooksul tehtud muudatuste kohta arenguvestluse moodulis on teade, täpsemaks toimunud muutuse nägemiseks peab logima eKooli. Arenguvestluste teateid kuvatakse ainult siis, kui lapse kool on arenguvestluste moodulit kasutamas.

Nädalaraport on kättesaadav vaid lapsevanematele, õpilased ei saa seda tellida.

Nädalarapordi saajate seadistamine

Perepaketi tellija avab oma kasutaja Seaded (lehe päises) ja saab igale Perepaketti kuuluvale pereliikmele määrata eraldi paketiga saadavad teenused (artikkel "Perepaketi seadistamine"). 

Nädalarapordi seadistamiseks vajutage Muuda Nädalarapordi real: 

Nädalarapordi saamiseks sisestage nii mitu e-posti aadressi kui Te soovite. 

Kui Te soovite teavitusi saavate aadresside või numbrite arvu vähendada, avage uuesti Seaded ja muutke Nädalarapordi saajaid.