Kasutajate andmete töötlemine

Artikkel kirjeldab, kuidas eKool töötleb veebilehel oma kasutajate isikuandmeid. Isikuandmeteks on igasugune kasutaja kohta käiv teave (sh nimi, kontaktandmed, õppeinfo, toimingute logid jms) ning isikuandmete töötlemine hõlmab kõiki isikuandmetega tehtavaid toimingud (sh lugemine, säilitamine, kasutamine, avaldamine jne). Me töötleme kasutajate andmeid kooskõlas kehtivate seaduste ja hea tavaga. 

Isikuandmetega tehtavate tegevuste juriidiline kirjeldus on leitavad 

eKooli kasutustingimused

eKooli andmekaitsetingimused

eKooli andmekaitsespetsialistiga saate ühendust võtta kui avate https://contact.ekool.eu lehe, täidate ankeedi ja Esitate pöördumise