Puudumistõend

Arvuti

Puudumistõendiga annab lapsevanem koolile teada, et tema laps puudub ning kirjeldab lühidalt puudumise põhjust. Põhjuse lisamine annab klassijuhatajale võimaluse puudumist liigitada kooli jaoks kokku lepitud põhjuse alusel.

Puudumistõendi kirjutamine

Puudumistõendi avab vajutus nupul Puudumistõend, mille leiate kas oma lapse või ise-enda Uudiste lehelt.

Klikk nupul avaneb puudumistõendi kirjutamise aken, kuhu saate kirjutada: 

 • Mis kuupäevast millise kuupäevani puudumine toimus.  Kui on vaja puudumistõend lisada mitmeks päevaks, klikkige lingil Lisa lõpukuupäev ja fikseerige kalendrist valitud kuupäevaga.

Pane tähele!

Te saate saata puudumise perioodi kohta ainult ühe tõendi. Puudumistõendi esitamiseks lubatud maksimaalne puudumise pikkus on 30 päeva. 

 
 • Tekstikasti Teade saate sisestada, mis on/oli puudumise põhjuseks. 
 • Kui puudumistõend avatakse lapsevanema enda lehelt, tuleb valida laps, kelle kohta tõend koostatakse
 • Kui laps õpib mitmes koolis (näiteks üldhariduskoolis ja huvikoolis) tuleb valida kool

Kui tõend on valmis, saatke tõend kooli Salvesta vajutusega. Katkesta tühistab puudumistõnedi saatmise. Sama puudumise perioodi kohta saab saata mitu tõendit.

Valmis ja ära saadetud tõend on lapsevanemale näha õpilase Distsipliini aknas ning Uudisvoos.

Puudumistõendit saab saata ka enne tegelikke puudumisi

Te saate saata puudumistõendi ja klassijuhataja saab selle kinnitada ka enne seda, kui puudumised on eKooli lisatud. Te saate enne pikalt planeeritud reisi tõendi kooli ära saata. 

 

Esitatud tõendite kuvamine lapsevanemale

Klassijuhataja leiab saabunud tõendit ja kas kinnitab selle, lisades nii puudumistele põhjused või lükkab tagasi. Kui puudumistõend tagasi lükatakse, lisab klassijuhataja sellele selgituse. Selgitus on lapsevanemale näha Uudisvoos 30 päeva ja Distsipliin vaates (klikkida näita puudumisi ja märkamisi) kuni õppeaasta lõpuni.

Iga kinnitatud tõendi kohta näeb uudisvoos 3 kannet:

 1. Esialgne lapsevanema saadetud tõend. Kui klassijuhataja on selle kinnitanud, on esilagne tõend muudetud, selle avabi klikk selle kirje lingil näita enne muutmist.
 2. Klassijuhataja lisatud puudmise kinnitus ja põhjus.
 3. Lõplik, käsitletud puudumistõend.

Kui klassijuhataja ei kinnita puudumistõendit, siis lisatakse uudisvoogu 2 kannet vastava infoga:

 1. Lapsevanema saadetud tõendi kohta muutmise kanne, esialgset info näete, kui avate lingi näita enne muutmist
 2. Puudumistõendi tühistamise (tagasi lükkamise) kanne. Seal on kirjas kooli nimi, tõendi kuupäevad, lapsevanema teade puudumise kohta ning klassijuhataja lisatud selgitus tagasi lükkamise kohta. 

Tagasi lükatud puudumistõendi saab lapsevanem kustutada (link uudisvoos tõendi kande juures). 

Distsipliini aknas on puudumistõendid näha kuni õppeaasta lõpuni. Nende nägemiseks klikkige lingil näita puudumisi ja märkamisi lapse nime taga. 

Saadetud tõendi teksti näete, kui avate kinnitatud tõendi kirjes lingi Kirjeldus. Tagasi lükatud tõendi kohta on näha sama info kui oli uudisvoos ja on olemas võimalus tõend kustutada. 

Ekslikult saadetud puudumistõend

Kui olete ekslikult saatnud puudumistõendi (valele lapsele, valed kuupäevas vms), siis see saadetakse eKoolis lapse klassijuhataja töölauale kohe peale seda, kui Te selle kinnitasite ja Te ei saa seda enam tagasi võtta või kustutada. Palun saatke kohe uus, korrektne tõend!

Klassijuhataja lükkab eksimusega tõendi tagasi. Kui ta selle ka kinnitab, ei teki Teie lapsele liigseid puudumisi, sest puuudmise märkimise teeb aineõpetaja, reaalselt tunnis mitte olevate õpilaste alusel. 

 

Lapsevanemate sageli esitatav küsimus on ekslikult saadetud puudumistõendid (valele lapsele, valed kuupäevad vms). Kuidas saab tõendi tagasi võtta või kustutada?

Tõend saadetakse peale seda, kui Te selle kinnitasite, kohe kooli, klassijuhataja töölauale ja Te ei saa seda enam tagasi võtta või kustutada. Palun saatke kohe uus, korrektne tõend. Klassijuhataja lükkab eksimusega tõendi tagasi. Kui ta selle ka kinnitab, ei teki Teie lapsele liigseid puudumisi, sest puuudmise märkimise teeb aineõpetaja, reaalselt tunnis mitte olevate õpilaste alusel. 

Kokkuvõte

Puudumistõend on lapsevanema ja klassijuhataja vaheline oluline töövahend, et põhjendada ja jälgida õpilaste puudumisi. 

 
 

Telefon

Puudumistõendiga annab lapsevanem koolile teada, et tema laps puudub ning kirjeldab lühidalt puudumise põhjust. Puudumistõendi saab lisada ka eKooli äpis (mKoolis).

Puudumistõendi kirjutamine

Puudumistõendi avab vajutus Teie lapse pildil uudisvoo päises (rollide otsing).

Kui Teil on rohkem kui üks last siis avatakse laste nimekiri, Te saate valida, millisele lapsele soovite puudumistõendit lisada - vajutades tema nime ja kooli järel oleval nupul Saada puudumistõend

Avaneb aken, kuhu saate kirjutada: 

 1. Mis kuupäevast ja millise kuupäevani puudumine toimub/toimus. Selleks sisestage puudumise Algus ja Lõpp.
 2. Teade tekstikasti saate sisestada, mis on/oli puudumise põhjuseks.

Pane tähele!

Tõendile lubatud ajavahemiku maksimaalne pikkus on 30 päeva. 

 

Kui tõend on valmis, saatke tõend kooli Saada vajutusega. Puudumistõendi saatmist saate katkestada, vajutades X ikoonil või valides Katkesta. Sama puudumise perioodi kohta saab saata mitu tõendit.

Esitatud tõendite kuvamine lapsevanemale

Valmis ja ära saadetud tõend on lapsevanemale näha õpilase uudisvoos. 

Klassijuhataja leiab saabunud tõendit ja kas kinnitab selle, lisades nii puudumistele põhjused või lükkab tagasi. Kui puudumistõend tagasi lükatakse, lisab klassijuhataja sellele selgituse, selgitus on näha brauseris. 

Puudumistõendi staatus on märgitud värviga: punane on tagasi lükatud, roheline kinnitamise ootel olev ja sinine käsitletud puudumistõend. 

Kokkuvõte

Puudumistõend on lapsevanema ja klassijuhataja vaheline oluline töövahend, et põhjendada ja jälgida õpilaste puudumisi.