Esitatud taotlus 1. klassi astumiseks Tallinnas

Delete

Hea teada

Iga lapse kohta saab esitada vaid ühe taotluse - kas kooli määramiseks või kooli määramisest keeldumiseks. Kui üks lapse vanematest on taotluse esitanud, näeb teine vanem seda peale Rahvastikuregistri päringu tulemuse saamist. 

Esitatud taotlus kooli määramiseks

  • Avage taotlus 1. klassi koolikoha määramiseks
  • Kontrollige oma andmed
  • andke nõusolek oma laste andmete päringuks Rahvastikuregistrist
  • Näete laste tabelis, kelle kohta on juba taotlus koolikoha määramiseks esitatud 
  • Saate lingil Ava taotlus vajutades avada taotluse; näete kooli valikut, selle põhjendust, kes valiku tegi ja millal. 

Kõigi probleemidega pöörduge palun Haridusameti poole.

Delete

Hea teada

Teil ei ole võimalik muuta ei ise-enda esitatud ega teiste lapse hooldusõigusega seotud vanemate esitatud avaldusi. 

Esitatud taotlus kooli määramisest keeldumiseks

  • Avage taotlused 1. klassi koolikoha määramiseks
  • Kontrollige oma andmed
  • andke nõusolek oma laste andmete päringuks Rahvastikuregistrist
  • Näete laste tabelis, kelle kohta on juba taotlus koolikoha määramisest keeldumiseks esitatud 
  • Saate lingil Ava loobumise taotlus vajutades avada taotluse; näete valitud põhjendust ning lisatud selgitust; kes taotluse esitas ja millal. 

Kõigi probleemidega pöörduge palun Haridusameti poole.