Esitatud taotlus 1. klassi astumiseks Tallinnas

Delete

Pane tähele!

Iga lapse kohta saab esitada vaid ühe taotluse - kas kooli määramiseks või kooli määramisest keeldumiseks. Kui üks lapse vanematest on taotluse esitanud, näeb teine vanem seda peale Rahvastikuregistri päringu tulemuse saamist. 

Esitatud taotlus kooli määramiseks:

  1. Avage taotlus 1. klassi koolikoha määramiseks
  2. Kontrollige oma andmed
  3. Andke nõusolek oma laste andmete päringuks Rahvastikuregistrist
  4. Näete laste tabelis, kelle kohta on juba taotlus koolikoha määramiseks esitatud 
  5. Saate lingil Ava taotlus vajutades avada taotluse; näete kooli valikut, selle põhjendust, kes valiku tegi ja millal. 

Kõigi probleemidega pöörduge palun Haridusameti poole.

Delete

Hea teada!

Teil ei ole võimalik muuta ei ise-enda esitatud ega teiste lapse hooldusõigusega seotud vanemate esitatud avaldusi.