Distsipliin (puudumised ja märkamised)

Arvuti

Kontroll puudumiste üle on üks tähtsamaid lapse koolitee edukuse mõjutajaid. Sellepärast tahavad vanemad ja kool iga lapse puudumistest kiiresti teada saada:

Lapsevanem saab ülevaate puudumistest ja lisaks saab saata puudumistõendeid mugavamal viisil;

aineõpetajad kannavad puudumised oma päevikutesse ja klassijuhatajad lisavad põhjuseid.

Õpetaja sisestab märkuse õpilase kaardilt, puudumise kannab sisse ainepäevikuse.

Puudumised õpilase lehel

Distsipliini leht on olemas kooliga seotud õpilastel ja nende vanematel. Uudised puudumiste kohta saabuvad ka õpilase ja lapsevanema uudisvoogu avalehel. Puudumised ainete kaupa on lisatud hinnetelehe aruandesse.

Kui õpilased saavad puudumiste nimekirja ainult vaadata, siis lapsevanema rollis kasutajad saavad saata kooli puudumistõendeid. Tõendi esitamiseks tuleb vajutada vastaval ikoonil kas lapse lehel või vanema enda lehel.

Märkused (märkamised)

 

Õpetaja pani tähele kiitmist väärivat või muret tekitavat ja annab sellest lapsele / vanemale teada. Märkamine võib olla kiitus, teade või märkus, vastav info on lisatud iga märkamise juurde ja see on märgitud uudisvoos erineva ikooniga.

Õpetaja sisestatud märkamist kustutada ei saa, kuna see postitatakse kohe õpilase / vanema eKooli lehele. Kui õpetaja ekisis, peab ta koostama parandus - märkuse. Õpetaja saab kord lisatud märkust muuta, aga mitte kustutada. Märkuse muutmise kohta tuleb lapsevanemale teade uudisvoogu.