Kooli määramisest keeldumine

Delete

Pane tähele!

Te saate esitada taotluse 1. klassi koolikoha määramisest loobumiseks ainult nende laste kohta, kelle suhtes Teil on Rahvastikuregistris kehtiv hooldusõigus.

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:

 • vajutadada Tallinna Haridusameti logoga teatel ekraani parempoolses veerus
 • vajutada sinisel ristiga nupul (Taotlen juurdepääsu õpilase andmetele) ning valida sealt haridusameti logoga viit
 • vajutada ikoonil Taotlused ning leida sealt Tallinna Haridusameti logoga viit taotluse esitamiseks.

1. Taotleja andmete kontroll

Avalduse esitaja andmed on avaldusel täidetud; nende õigsuse kinnitamine on taotluse esitamise esimene samm. Vajutage oma andmete kinnitamiseks Sisestatud andmed on õiged.

Delete

2. Oma laste päring Rahvastikuregistrist

 • Järgnevalt avatakse Teile kinnitusaken, kus Te saate nõustuda oma alaealiste laste andmete päringu tegemisega Rahvastikuregistrist.
 • Te saate esitada taotluse 1. klassi koolikoha määramiseks ainult nende laste jaoks, kelle kohta Teil on Rahvatikuregistris kehtiv vanemlik- või hooldusõigus.
 • Saadud andmeid ei salvestata, neid kasutatakse ainult Teie 1. klassi astuvatele lastele koolikoha määramise taotluse esitamiseks. Peale taotluse esitamise lõpetamist või selle katkestamisel andmed kustutatakse. Igal uue taotluse esitamisel saadetakse Rahvastikuregistrisse uus päring.
Delete

Hea teada!

Kõigi päringuga leitud laste jaoks kontrollitakse lapse olemaolu koolikohustuslike Tallinna laste nimekirjas. Tallinna Haridusamet saab Rahvastikuregistrist nimekirja iga aasta 15. veebruari seisuga ning edasi igaöiselt muudatused selles nimekirjas.

 • Päringuga tuuakse Teile ekraanile kõigi Teie alaealiste laste nimed ja isikukoodid. Teie lastel on Rahvastikuregistris olemas Teiega vanemlik või hooldussuhe. 

Delete

3. Taotlus lapsele kooli määramisest keeldumiseks

Kui Teie laps mingil põhjusel ei vaja kohta Tallinna munitsipaalkooli 1. klassis, siis saate esitada taotluse kooli määramisest keeldumise kohta.

 • Valige oma koolikohustusliku lapse real Loobuge koolikoha määramisest. Teile kuvatakse loobumise vorm
 • Valige Loobumise põhjus Tallinna Haridusameti poolt sisestatud põhjuste hulgast
 • Lisage oma Selgitus koolikoha määramisest loobumiseks. Kui Teie laps asub õppima Tallinna erakooli, siis lisage kooli nimetus. Kui Teie laps asub õppima, juba õpib mõnes välisriigis, siis lisage palun riigi nimi ja kool, kus ta õpib. Need andmed on vajalikud, sest Haridusamet peab iga koolikohustusliku Tallinnas (Rahvastikuregistri andmetel) elava lapse kohta teadma tema õppimist koolis.
 • Kinnitage oma otsus, vajutage Loobuge koolikoha määramisest.
 • Teile kuvatakse kinnitusvorm. 

Delete

Taotluse esitamisel saadavad kinnituse

Teile saadetakse kinnituskiri Teie taotluse esitamise kohta.Infot koolikohast loobumise kohta näete eKooli päises, Taotlused aknas.

Uuesti kooli määramise taotluse lehte avades näete peale rahvastikuregistri päringu tegemist, et lapsele kooli määramisest on keeldutud. Keeldumise taotlust saab avada, näete keelduja nime ja millal keeldumine saadeti.

Probleemide puhul pöörduge palun Tallinna Haridusametisse.