Ekslikult saadetud puudumistõend

Küsimus

Lapsevanemate sageli esitatav küsimus on ekslikult saadetud puudumistõendid (valele lapsele, valed kuupäevad vms). Kuidas saab tõendi tagasi võtta või kustutada?

Vastus

Tõend saadetakse peale seda, kui Te selle kinnitasite, kohe kooli, klassijuhataja töölauale ja Te ei saa seda enam tagasi võtta või kustutada. Palun saatke kohe uus, korrektne tõend. Klassijuhataja lükkab eksimusega tõendi tagasi. Kui ta selle ka kinnitab, ei teki Teie lapsele liigseid puudumisi, sest puuudmise märkimise teeb aineõpetaja, reaalselt tunnis mitte olevate õpilaste alusel.