Kasutajakonto kustutamine

Kasutajal on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Eelkõige on kustutamine võimalik näiteks juhul, kui eKool või Kool ei vaja kasutaja isikuandmeid enam õiguspärastel eesmärkidel või kui eKool töötleb kasutaja isikuandmeid nõusoleku alusel ja kasutaja on oma nõusoleku tagasi võtnud või kui kasutaja andmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Kõik kasutaja isikuandmed säilivad eKooli infosüsteemis kuni kasutajakonto sulgemiseni.

Kasutajakonto ja seotud isikuandmete kustutamine

Kasutajakontot on kasutajal võimalik eKoolis ise kustutada, kui kontol on aktiveeritud kaheastmeile audentimine (2FA). Kuidas sisselülitada 2FA saab lugeda artiklist “Kaheastmeline audentimine”. 

Arvuti

Kuidas kustutada kasutajakontot?

  • Navigeeri profiili lehele.
  • Liidese keele valiku alt näidatakse teile võimalust oma konto kustutada.

Kui valik on puudulik, siis tähendab, et kaheastmeiline audentimine ei ole sisselülitatud. 

  • Kasutajal palutakse kinnitada konto kustutamist

Peale eKoolist konto kustutamise kinnitamist, tuleb tegevus lõpetada kaheastmelise autentimisega. Konto kustutamist saab lõpetada, kas kasutades autentimis rakendust või valida teine valik ning teha seda taastamis koodiga.

 
 

Telefon

Kuidas kustutada kasutajakontot?

  • Navigeeri oma Konto lehele ning vali Profiili haldamine.
  • Liidese keele valiku all näidatakse võimalust oma konto kustutada.

Kui valik on puudulik, siis tähendab, et kaheastmeiline autentimine ei ole sisselülitatud. 

  • Kasutajal palutakse kinnitada konto kustutamist

Peale eKoolist konto kustutamise kinnitamist, tuleb tegevus lõpetada kaheastmelise autentimisega. Konto kustutamist saab lõpetada, kas kasutades autentimis rakendust või valida teine valik ning teha seda taastamis koodiga.

 
 

Pane tähele!

Tegemist on pöördumata toiminguga. Kontot peale kustutamist ei ole võimalik taastada!

 

Konto sulgemisel ei eemaldata eKooli infosüsteemist Sinu isikuandmeid, mida töötleb eKool kooli volituse alusel, eKooli sisselogimiste infot ja Sinu poolt algatatud ja täiendatud vestluste infot. 

Kooli vastutusel töödeldavad isikuandmed kustutatakse Kooli poolt määratud või seadusest tulenevate vastavate säilitamistähtaegade möödumisel.

Juhul, kui kasutajal ei ole võimalik sisselülitada 2FA või tekib küsimusi konto kustutamise osas, siis võtta ühendust eKooli kasutajatoega contact.ekool.eu.