Andmete kogumise eesmärgid ja nõusoleku andmine

eKooli infosüsteemi kasutajaks registreerimisel palume igal kasutajal avaldada meile oma teatud isikuandmeid, ilma milleta ei ole võimalik eKooli infosüsteemi kasutada. Isikuandmeid töötleb eKool eelkõige eKooli infosüsteemi kasutamisega sõlmitud lepingu (leiate selle eKooli kasutustingimustest) täitmiseks ning selle ettevalmistamiseks. Samuti töötleb eKool teatud juhtudel isikuandmeid oma õigustatud huvi või kasutaja nõusoleku alusel. Eelkõige võib eKool töödelda isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 1. isiku tuvastamiseks;
 2. eKooli infosüsteemi kasutamise võimaldamiseks (sh teenustasude arvestamiseks ja arveldamiseks);
 3. eKooli ja meie poolt pakutavate teenuste haldamiseks ja arendamiseks ning uute lahenduste väljatöötamiseks; rakenduste toimimise analüüsiks ning paranduste väljatöötamiseks;
 4. Teile kasutajatoe osutamiseks eKooli sisestatud andmete kontrollimiseks ja vajaduse korral parandamiseks või täiendamiseks Teie nõudmisel,
 5. eKooli kasutamisega seotud teadete ja haridusliku sisuga teadete edastamiseks;
 6. eKooli ja meie teenuseid tutvustavate üldiste turundusteadete edastamiseks. Viidatud teadetest saate Te keelduda vastavalt iga teate juures olevale juhisele;
 7. Teie jaoks huvipakkuvamate reklaamide ja turundusteadete väljaselgitamiseks ja edastamiseks kooskõlas Teie nõusolekuga.

Võimaldamaks eKooli infosüsteemi tasuta kasutamist (välja arvatud hinnakirjas sätestatud lisateenuste kasutamine) võidakse eKooli infosüsteemis kuvada erinevaid reklaame ja turundusteateid. Kui Te soovite kuvatavate reklaamide ja turundusteadete ringi vastavalt oma võimalikele eelistustele kitsendada, saate anda meile nõusoleku oma kasutajaprofiilis. Sellisel juhul selgitame me isikuandmete analüüsi käigus välja, millised turundusteated, pakkumised, reklaamid või muu väärtuslik informatsioon võiks olla Teie poolt eelistatud, huvipakkuv ja sobiv. Antud nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta samal viisil nõusoleku andmisega.

Isikuandmete töötlemisega nõustusite oma kasutajakonto loomisel. Kui saadate taotluse kooli õppeinfole juurdepääsu saamiseks, siis annate nõusoleku oma ja/või oma lapse isikuandmete jagamiseks kooliga. Koolid töötlevad isikuandmeid avalikes huvides olevate ülesannete täitmiseks erinevate seaduste ja määruste alusel. Kui Teie roll koolis lõppeb, siis kaob koolil juurdepääs Teie profiilis olevatele isikuandmetele. Teie tegevused logitakse. Isikuandmeid ei töödelda eKooli muul eesmärgil kui need on kogutud.

eKooli infosüsteemi kasutades, töötleb iga Kool isikuandmeid avalikes huvides oleva ülesande täitmise (haridusteenuse pakkumine) raames ning oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kooli nimel ja vastutusel töödeldakse isikuandmeid eKooli infosüsteemis järgnevatel kooli tegevusega seotud eesmärkidel:

 1. koolis toimuva õppeprotsessi haldamine ning sellega seoses õigusaktides sätestatud isikuandmete kogumine ja säilitamine;
 2. õigusaktides sätestatud ulatuses kooli ja kohaliku omavalitsuse koostöö toetamine;
 3. õpilasele, lapsevanemale, seaduslikule esindajale või muule kooli poolt määratud isikule juurdepääsu võimaldamine õppeinfole;
 4. õppeprotsessi toetamine läbi õpitulemuste analüüsimine;
 5. kodu ja kooli vahelise suhtlemise ja koostöö toetamine