Tunnikirjeldused

Arvuti

Artiklis juhendatakse, kuidas leida toimunud tundide kirjeldusi nii veebis kui ka eKooli äpis. Tunnikirjeldused annavad puudunud õpilasele ja lapsevanematele ülevaate sellest, millised teemad ainetunnis läbiti ja milliseid ülesandeid lahendati. Õpilane saab meede tuletada, mida ta täna õppis. 

Tunnikirjeldusi näete mitmest kohast:

 1. õpilase lehe Tunnikirjeldused vaates oleva nädalavaatena
 2. iga tunnihinde juures on link Tunnikirjeldus, millel vajutades avaneb konkreetse tunni sisu ülevaade.
 3. Hinnetelehe aruannet vaadates näidatakse iga hinde juures selle hindega seotud tunni kirjeldust.
 4. Õpianalüütika lisab igale hindele tunni teema.

Tunnikirjelduste tabel 

Tunnikirjelduste aknas kuvatakse esimese vaatena käimas oleva nädala tundide sisu; lisaks saab vaadata ainete ja kursuste tunde kuude kaupa grupeerituna.

Nädala vaates kuvatakse päevade kaupa grupeerituna aine nimetus, tunni teema ja kirjeldus ning koht õpetaja kiitmiseks - õpilane saab märkida, kas tund talle meeldis. 

Igal tunnil klikkides avatakse tunnikirjelduse detailvaade:

Ainete tunnikirjeldused saav avada kalendrikuu vaates

Vaata täpsemalt, mis hinded on millises tunnis saadud?

Hindega seotud tunnikirjeldused

Hindega seotud tunnikirjelduse uurimine aitab paremini mõista, miks just hinne selliseks kujunes. Kõik hinded kuvatakse 30 päeva jooksul õpilase uudisvoos. Igale hindele on lisatud link hindega seotud tunnikirjelduse avamiseks

 1. Hinde tüüp (tunnihinne, kontrolltöö hinne) ja aine (Geograafia)
 2. Õpetaja kommentaar hinde selgitusega
 3. Link tunnikirjelduse avamiseks. 
 4. Tunnikirjeldus: tunni teema, kuupäev ja tunni järjenumber päevas; tunni kirjeldus (sisu)
 5. Õpetaja, kes hinde lisas ning hinde lisamise kuupäev ja kellaaeg

Hindeid on võimalik detailsemalt uurida ka terve õppeaasta, mitte ainult 30 päeva lõikes. Selleks avada Uudisvoo filter Hinded ja sealt valida aine, mille hindeid vaadata soovite.

Lisavaates kuvatakse kõik selles aines õppeaasta jooksul saadud hinded 

 
 

Hindega seotud tunnikirjeldused hinnetelehe aruandes

Hinnetelehe aruande leiate lapse lehelt, vajutades Hinded.

Valikus on kaks hinnetelehte: Hinneteleht (lühike vorm) ning Hinded (hinded koos kommentaaridega). 

Hinneteleht avatakse kohe, kui olete akna avanud

 1. Avage Hinnetelehe aruanne
 2. Kui soovite täpsemat aruannet, valige õppeperiood
 3. Klikk tunnihindel avab lisaakna, kus kuvatakse:
  1. hinde tüüp (tunnihinne, kontrolltöö hinne)
  2. hinde kommentaar (kui on lisatud)
  3. tunni kuupäev, järjenumber päevas
  4. tunni või kontrolltöö teema
  5. tunni või kontrolltöö kirjeldus

Hinde kommentaaridega hinnetelehe leiate valides aruannete nimekirjast Hinded. 1660913006079-CleanShot 2022-08-19 at 15.38.20.png

 1. Avage kommentaaridega hinnetelehe aruanne
 2. Saate täpsustada õppeperioodi
 3. Saab teha aine valiku (ainult valitud aine hinded)
 4. Näete hindega seotud infot:
  1. Hinde väärtus
  2. Hinde tüüp ja lisamise aeg
  3. Hinde kommentaar (kui on lisatud)
  4. Saate avada tunnikirjelduse või kontrolltöö kirjelduse, avades lingi Tunnikirjeldus (Kontrolltöö)
 
 

Hindega seotud tunni teema Õpianalüütikas

Perepaketti kuuluva lisateenusena saavad lapsevanemad vaadata õpianalüütikat - hinnete statistlist võrdlust klassikaaslastega. Õpianalüütika avab lapsevanem oma, lapsevanema lehe menüüst. 

Avatakse Õpianalüütika leht, valitud on üks Teie lastest (kui Teil on lapsevanema roll mitme lapse osas).

 1. Valite lapse (kui teil on mitu last)
 2. Valite klassi, kus saadud hindeid vaadata soovite (valikus on kõik klassid, kus Teie laps selles koolis õppis); valitud on tema praegune klass
 3. Valite õppeperioodi; valitud on hetkel käimas olev õppeperiood. 
 4. Valite aine, mille hindeid vaadata soovite
 5. Näete lisaks iga hinde statistikale ka hinde tüüpi ja seotud tunni või kontrolltöö teemat. 
 
 

Kokkuvõte

Õpetaja poolt oma ainetunnile lisatud tunnikirjeldused aitavad Teil jälgida, mida Teie laps(ed) iga päev koolid õppisid. Hindele lisatud tunnikirjeldus aga täiendab hinde kommentaaris antud infot ning aitab Teile halvemini läinud kontrolltöö või tunniülesande parandamiseks oma last aidata. 

 
 

Telefon

Artiklis juhendatakse, kuidas leida toimunud tundide kirjeldusi eKooli äpis. Tunnikirjeldused annavad puudunud õpilasele ja lapsevanematele ülevaate sellest, millised teemad ainetunnis läbiti ja milliseid ülesandeid lahendati. Õpilane saab meede tuletada, mida ta täna õppis. 

Tunnikirjeldusi näete mitmest kohast:

 1. õpilase lehe Kalendri lehel Tunnitöö vaates päevade kaupa kuvatava nimekirjana
 2. iga tunnihinde juures on link Tunnikirjeldus, millel vajutades avaneb konkreetse tunni sisu ülevaade.
 3. Hinnetelehe aruannet vaadates näidatakse iga hinde juures selle hindega seotud tunni kirjeldust.
 4. Õpianalüütika lisab igale hindele tunni teema.

 Tunnitöö vaade

Avatakse nimekiri, kus on päevade kaupa kuvatud toimunud tunnid. Kui mõnel nädalal ei ole tunde sisestatud, kuvatakse nädala tööpäevade kuupäevad ühel real. Kuude vahel on eraldajaks vahejoon kuu nimetusega. Õpilasel on iga tunnikirjelduse juures võimalus õpetajat kiita - vajutada käsi plaksutaval ikoonil. Kui kiitus on lisatud, on ikoon sinine. 

 1. Valige Kalender
 2. Valige Tunnitöö
 3. Näete sisestatud tundide nimekirja; iga tunni kohta on toodud aine nimetus ja tunni teema. Detailvaate avamiseks vajutage noolel.  

Tunni detailvaates näete kogu tunniga seotud infot; õpilasel on võimalik märkida, et tund talle meeldis (käsi plaksutav ikoon):

 1. Päeviku nimetus
 2. Tunni lisanud õpetaja nimi
 3. Tunni lisamise aeg ja tunni järjenumbrit päevas
 4. Tunni teema
 5. Tunnikirjeldus
 6. Tagasi tundide loetellu viib nool päises. 

  Hindega seotud tunnikirjeldused

Uudisvoos kuvatud hindega seotud tunnikirjelduse nägemiseks tuleb avada hinde detailvaade

 1. Valida uudisvoog (vajutades ikoonil Kodu)
 2. Vajutada hinde juures oleval noolel, et avada detailvaade

Hinde detailvaate viimane infoväli ongi tunni teema ja tunnikirjeldus

Perepaketti kasutavad pered näevad hindeid ka Päevikus (hinneteleht). 

 1. Avage vaheleht Päevik
 2. Valige aine, mille hindeid soovite täpsemalt vaadata

Aine hinded kuvatakse nii, et uuemad hinded on eespool. 

 1. Tunnikirjelduse nägemiseks vajutage noolel tunnihinde real
 2. Tagasi päevikusse (hinnetelehele) viib aine nimetuse juures olev nool.

Tunnihinde detailvaaes on tunnikirjeldus esitatud samamoodi nagu uudisvoos oleva hinde detailvaates. 

Kokkuvõte

Õpetaja poolt oma ainetunnile lisatud tunnikirjeldused aitavad Teil jälgida, mida Teie laps(ed) iga päev koolid õppisid. Hindele lisatud tunnikirjeldus aga täiendab hinde kommentaaris antud infot ning aitab Teile halvemini läinud kontrolltöö või tunniülesande parandamiseks oma last aidata.