Laps läheb 6 aastasena kooli

Delete

Pane tähele!

Kohustuslikust ajast varem kooli minevate laste dokumendid vaatab Haridusamet enne elukohajärgse kooli määramist üle. Taotlus võidakse ka tagasi lükata, sellest antakse Teile kindlasti teada.

Teie laps elab Tallinnas ja peab kooli minema järgmisel aastal, aga Te olete koos lasteaiaõpetajaga otsustanud, et ta on kooliküps ja Teil on selle kohta vajalikud dokumendid olemas. Te alustate taotluse lisamist, kogute Rahvastikuregistrist oma laste andmed nagu kirjeldatud artiklis Taotluse esitamine

Kuna kontrollnimekirjas on ainult nende laste andmed, kes on järgmisel õppeaastal seaduse järgi koolikohustuslikud, siis Teie lapse nime taga ei ole nuppu Taotlege kooolikohta 1. klassis.

Selle asemel on Teie kõigi ülejäänud laste jaoks võimalik valida Soovin, et mu lapsele määratakse koolikoht 1. klassis õa 202....

Järgenevalt täidate teiste 1. klassi minevate laste vanematega sarnase taotluse - määrate õppekeele, sisestate sama pere teiste laste andmed, valite koolid ja põhjendate oma soove. Täpsemalt saab taotluse täitmisest lugeda artiklist Taotluse esitamine

LISAKS peavad 6-aastaste laste vanemad:

  • sisestama oma lapse aadressi (Kontrollnimekirjas olevate laste puhul leitakse aadress Rahvastikuregistrist). See peaks olema tema Rahvastikuregistris olev elukoha aadress. Sel moel saab Haridusamet kontrollida, kas Teie laps elab ikka Tallinnas.
  • lisama kohustuslikult faili lapse kooliküpsust tõendava dokumendiga. Lisada tuleb koolivalmidust tõendav digi-dokument või esitage paberkandjal dokument Tallinna Haridusmetisse (Estonia pst 5a III korrus). Koolivalmiduse hinnangu saate lasteaiast. Kui laps on kodune, siis pöörduge nõustamiskomisjoni poole.