Perepaketi teenused

Perepakett annab lisavõimalused, muudab mugavamaks eKooli kasutamist: 

Teenus Tasuta veebis Tasuta eKooli äpis Perepakett (veebis, äpis)
Uudisvoog (viimase 30 päeva hinded, märkused, teated jms)

✔️

✔️
✔️
Hinnete statistika uudisvoos

✔️
Vestlused, lugemata vestluste teavitus e-kirjaga ✔️
✔️
✔️
Tunniplaan ✔️
✔️
✔️
Tunnikirjeldused ✔️
✔️
✔️
Kodused ülesanded koos õppematerjalidega ✔️
✔️
✔️
Reklaamivaba

✔️ (mKoolis)
Puudumistõendi saatmine ✔️
✔️
✔️
Puudumised ✔️

✔️
Hinneteleht ✔️

✔️
Õpianalüütika (hinnete analüüs ja võrdlus)

✔️
Nädalaraport (koolinädala kokkuvõte)

✔️
Popipatrull (puudumiste teavitus)

✔️
Hindepatrull (puudulike hinnete teavitus)

✔️
Kontrolltööde teavitus

✔️

Paketi tellijal on võimalus lisada teavituste saajate hulka nii palju telefone ja e-posti aadresse, kui paketi tellija soovib. SMS saavad telefonid ei pea olema Eesti mobiilioperaatorite võrgus, saadame sõnumeid igale poole Euroopas. Paketi seadistamisest saab lähemalt lugeda artiklist "Perepaketi teenuse seaded"

Popipatrull: Popipatrull on teavitusteenus, mis saadab lapsevanemale teate tema lapse päeva esimese põhjuseta puudumise kohta. Teateid saadetakse push sõnumite, e-kirja, mKooli ja SMS teatena. Täpsemalt saate lugeda artiklist "Popipatrull"

Hindepatrull: Hindepatrull on teavitusteenus, mis saadab lapsevanemale teate tema lapse koolipäeva jooksul saadud puudulike hinnete kohta. Teateid saadetakse push sõnumite, e-kirja, mKooli ja SMS teatena. Täpsemalt saate lugeda artiklist "Hindepatrull"

Kontrolltööde teavitus: Kontrolltööde teavitus on teavitusteenus, mis saadab lapsevanemale automaatse sms teate tema lapse järgmise kahe tööpäeva kontrolltööde kohta. Teateid saadetakse push sõnumite, e-kirja, mKooli ja SMS teatena. Täpsemalt saate lugeda artiklist "Kontrolltööde teavitus"

Nädalaraport: e-kirjaga saadetav nädala sündmuste kokkuvõte koondab kogu olulise info: puudumiste kokkuvõtte; nädala jooksul lisatud või muudetud hinded; järgmise nädala teada olevad kodused ülesanded ja kontrolltööd; nädala jooksul lisatud ja muudetud märkamised; teated; õppenõukogu otsused, kiitused ja muud käskkirjad. Aruanne on kujundatud ülevaatlikuks ja lihtsalt loetavaks. Täpsemalt saate lugeda artiklist "Nädalaraport"

Õpianalüütika on osa Perepaketist, s.o. hinnete sagedustabelit näevad ainult need õpilased ja lapsevanemad, kes on osalised mõnes Perepaketis. Statistika jääb tasuta kasutamiseks koolijuhile ja klassijuhatajale galeriist õpilase kaardilt ja Õpianalüütika aknast. Täpsemalt saate lugeda artiklist "Õpianalüütika"

Hinnete statistika uudisvoos ja hinnetelehel: Uudisvoos hinde taga olevat ikooni Statistika vajutades avatakse just selle hinde sageduse graafik; hinnetelehel tuleb liikuda hiirega hindele ja avada Statistika. Täpsemalt saate lugeda artiklist "Hinnete statistika".

Päevik mKoolis: Perepaketi tellijatele on mKooli hinneteleht avatud lehel Päevik

Siin on ainete kaupa kuvatud hinded, klikk ainel või hindel avab täpsema info.