Õpilase roll ja õigused

Artiklisse on kogutakse küsimused, mida õpilased on oma õiguste kohta eKooli kohta küsinud. 

Miks mul peab olema oma vanematest erinev kasutaja?

 • Õpilane ja lapsevanem näevad sama õppeinfot
 • Ainult õpilane saab: 
  • märkida kodutöid tehtuks, 
  • üles laadida kodutöö vastust failina, 
  • vastata arenguvestluses õpilasele esitatud küsimustele ja 
  • anda kujundavas hindamises hinnangut oma õpitulemustele
 • Õpilane saab osaleda vestlustes oma klassikaaslastega

Millist infot näevad eKoolist minu kohta minu vanemad ?

Lapsevanemad näevad lapse hindeid, puudumisi, mida tunnis õpiti ning koduseid ülesandeid. Nad näevad, millised ülesanded olete tehtuks märkinud, milliseid faile ülesandele vastuseks märkinud. Nad saavad anda nõusolekuid oma lapse isikuandmete kasutamise kohta. Kui kool kasutab kujundava hindamise tunnistust ja sellele on oodatud ka lapsevanemate tagasiside, saavad nad lisada sellele omapoolse kommentaari. Lapsevanem ei näe vestlusi, kus nende laps osaleb, aga nemad mitte. 

Kas ma pean igal aastal koolist uuesti küsima oma andmetele õpilasena juurdepääsu?

Ei pea. Teie õpilase õigused liiguvad järgmisse õppeaastasse koos Teiega. Kui Te ei näe kohe uue õppeaasta alguses enam oma kooli ega õppeinfot, olge rahulik - võib-olla ei ole kooli eKooli administraator veel jõudnud Teid uude klassi üle viia. Uut taotlust oma andmetele juurdepääsuks ei ole vaja esitada. Erandiks on, kui liigute oma koolis põhikoolist gümnaasiumi. Siis võib uue taotluse kooli saatmine olla vajalik.  

Kui ma saan 18 aastaseks, kas ma saan keelata oma vanematele juurdepääsu oma õppeinfole?

Jah, saate. Palun pöörduge oma kooli eKooli administraatori või klassijuhataja poole. Teie vanemate juurdepääs Teie andmetele lõpetatakse. See ei juhtu automaatselt, Te peate ise aktiivne olema.  

Kas ma saan siis, kui olen 18 aastane või vanem, ise esitada puudumistõendi?

Ei saa. Puudumistõendi esitavad lapsevanemad. Kui te olete täisealine, aga õpite veel, siis käite ikkagi koolis kohal ja saate klassijuhatajale ise selgitada, miks Te puudusite. Ühe koolijuhi intervjuust märgiti, et kuna tõendi saatmine on lihtsam kui silmast silma oma puudumise selgitamine, siis tema ei poolda õpilastele puudumistõendi esitamise lubamist. tema arvates see suurendab piisava põhjuseta toimunud puudumiste arvu.