Nõusolekute vaatamine ja kinnitamine/keeldumine

Et täita isikuandmete kaitsega seotud nõudeid saab kool koguda erinevaid nõusolekuid lapsevanematelt nende laste kohta, kaasa arvatud täisealsiseks saanud õpilastelt endilt ja ka kooli personalilt.

Enamik andmeid, mida koolid eKooli kasutades koguvad, on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks (Isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6.1 punkt e). Siiski on koolielus tegevusi, mille jaoks on vajalik õpilase, õpilase seadusliku esindaja (lapsevanema) või kooli personalilt nõusolek just selle konkreetse tegevusega.

Nõusolekut saab anda ka õpilane

Kui õpilane on 18-aastane - annab Ta ise oma nõusolekud. Sel juhul tema vanematel see nõusoleku õiguse andmine kaob.

 

Nõusolekud koolis

eKooli lisati nõusolekute haldus septembris 2021. Selle koostamisel järgiti GDPR’i seatud nõudmisi.

  • Kui õpilase kohta küsitud nõusolek on veel vanemate või õpilase enda poolt kinnitamata, siis on see võrdväärne keeldumisega – ilma selge kinnituse lisamiseta ei ole selle õpilase isikuandmete töötlemiseks sellel konkreetsel eesmärgil nõusolekut olemas.
  • Iga nõusolek loetakse antuks, kui selle on kinnitanud üks lapsevanematest. Teine sama õpilase lapsevanem võib sama nõusoleku märkida keeldutuks, siis kehtib tema otsus. Kehtib viimane muudatus.
  • Kõik nõusolekute nimekirja avamised, kinnitamised, keeldumised logitakse. Logi näeb kool.

Pane tähele!

Nõusolekuid saab kinnitada või tagasi võtta ainult turvaliselt eKooli logitult, st kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID'ga.

Kui eKooli kasutajakonto on kinnitatud, siis kooli poolt lisatud nõusolekute kinnitamiseks või keeldumiseks ei ole vaja turvaliselt (ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID) eKooli sisse logida. Kasutajakonto kinnitamisest loe rohkem juhendit “Kasutaja profiil

 

Ülevaade lapsevanemal tema lapse kohta saadetud nõusolekutest

Lapsevanemad näevad kooli poolt saadetud nõusolekuid esmalt eKoolis enda lehe uudisvoos. Nimelt, nii kui kooli poolt on nõusoleku küsimine teele saadetud - ilmub Uudisvoosse selle kohta teavitus. Uudisvoos kuvatakse infot ainult 30 päeva. 

Lapsevanemad näevad oma lapse kohta küsitud nõusolekuid lapse profiili alt Nõusolekute lehelt. Selleks avage oma Lapse lehel -> Profiil -> Nõusolekud. Kuvatakse kõik kooli poolt küsitud nõusolekud. Lapsevanem saab ülevaate, millise nõusolekuga on nõustutud, keeldutud või ootab alles otsust.

Ülevaade 18-aastasel õpilasel või kooli töötajal (õpetaja, kooli personal) neile saadetud nõusolekutest

18-aastane õpilane ja ka kooli töötaja näeb kooli poolt saadetud nõusolekuid esmalt eKooli enda lehelt uudisvoos. Nimelt, nii kui kooli poolt on nõusoleku küsimine teele saadetud - ilmub Uudisvoosse selle kohta teavitus. Uudisvoos kuvatakse infot ainult 30 päeva. 

Hiljema näeb täisealine õpilane või kooli tööja temalt küsitud nõusolekuid enda profiili alt Nõusolekute lehelt. Selleks avage eKoolis Enda lehet  -> Nõusolekud. Kuvatakse kõik kooli poolt küsitud nõusolekud. Täisealine õpilane või kooli töötaja saab ülevaate, millise nõusolekuga on nõustutud, keeldutud või ootab alles otsust.

Nõusolekute lehel kuvatav info

Nõusolekute lehel kuvatakse kõik kooli poolt koostatud ja avalikustatud nõusolekud. Vanem näeb, ainult tema lapse kohta saadetud nõusolekuid ja täisealine õpilane või kooli töötaja näeb ainult talle adresseeritud nõusolekuid. Iga nõusoleku juures kuvatakse infot, milline otsus on eelneva nõusoleku kohta antud ja millisele on veel nõusolek andmata:

  • Nõusolek, millele otsust veel ei ole andnud -  kuvatakse nuppe Keeldu ja Luba ning on staatuses: Vastuse ootel
  • Kui nõusolek on antud, kuvatakse küsimuse ees rohelist mummu ja kuupäeva, mil on nõusolekuga Nõustutud
  • Kui nõusolekust on keeldutud - kuvatakse küsimuse ees punast mummu ja kuupäeva, mil on nõusolekust Keeldutud

Nõusoleku andmine ja/või otsuse muutmine

Kui olete eKooli sisse logitud kasutajanime ja parooliga, kuvatakse Teile Luba või Keeldu nuppu vajutades info, et eKooli tuleb sisse logida turvaliselt.

Nõusoleku andmiseks logige eKooli turvaliselt, selleks saate kasutada ID-kaarti, Mobiil-ID või Smart-ID'd. Kui eKooli kasutajakonto on kinnitatud, siis kooli poolt lisatud nõusolekute kinnitamiseks või keeldumiseks ei ole vaja turvaliselt (ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID) eKooli sisse logida. 

Avage Nõusolekute leht ja nõusoleku andmiseks vajutage nuppu Luba või Keeldu

Vajutades nupule Luba või Keeldu - vastavalt valikule salvestub koolile eKoolis nõusolekute logis tehtud otsus fikseeritud kuupäeva ja kellaajaga ning kelle poolt on vastav otsus tehtud. Kasutajale aga kuvatakse vastavalt otusele, kas on Nõusolekuga Nõustutud või Keeldutud.

Hea teada!

Õpilasega seotud laspevanematel on võrdsed õigused nõusolekuid anda või nendest keelduda. Samuti kui õpilane saab 18-aastaseks, on tal õigus vanema otsust muuta. Koolile kuvatakse alati viimasena tehtud otsust. Muudatused salvestatakse logis.

 

Kui soovitakse muuta nõusoleku eelnevat otsust, selleks piisab kui vajutab nupule Muuda ja autmaatselt nõusoleku otsus muutub (nt. kui eelnevalt on keeldutud ja muuda nuppu vajutada, sel juhul nõusolekuga on vanem nõustunud)