Programm Untise tutvustus

Tunniplaani koostamine on keeruline plaanimisülesanne, mida on õigustatult võrreldud mitmemõõtmelise malemänguga sadadel ruutudel. Koostajal puudub mängupartner, on üksnes idee tunniplaanist ning kujundid (õpetajad, ajasoovid jms) muutuvad mängu keskel. Tunniplaan on peaaegu valmis ja siis asendub õpetaja ning tuleb arvesse võtta erinevad nõudmised.

Kuidas võib programm Untis aidata?

 • Baasandmete sisend võimaldab hallata klasside, õpetajate, ainete, ruumide ja ainetundide nõudeid arusaadaval (alati kontrollitaval ja kontrollitud) moel.
 • Et Untis on tunniplaanide koostamisel 30-aastase kogemusega, loob automaatne optimeerimine tunniplaani vastavalt kasutaja antud juhtnööridele.
 • Iga kool ootab tunniplaanist midagi erinevat - see pole probleem tänu kaalumisele ja ajasoovidele. Need hoolitsevad suuremahulise eeltöö eest.
 • Tunniplaani kohta annab vajaliku tagasiside diagnoos. See kontrollib, et kõikidel klassidel on sobiv söögivaheaeg, et kõikidele tundidele on määratud ruumid, et õpetajatel pole liiga palju vabu tunde.
 • Tunniplaani võib lisaks käsitsi parandada ja täiendada plaanimisdialoogis. Arvuti kindlustab, et vajalikud andmed on kuvatud.
 • Untis on suuteline tegema tunniplaani väljundeid on peaaegu igal kujul ja vormis, mida kasutaja soovib.

Täna on Untis kättesaadav 20 keeles ja rohkem kui 26 000 kooli 50 maal kasutavad seda programmi oma tunniplaanide loomiseks.

Untise baaspakett sisaldab kõike, mis on nõutav igat liiki ning erineva suurusega kooli nädala tunniplaani koostamiseks. 

Põhipaketis on järgnevad funktsioonid:

 • Baasandmete sisend - kõikide tunniplaaniks vajalike andmete sisestamine
 • Optimeerimine - tunniplaani automaatne loomine
 • Diagnoos - tunniplaani analüüs
 • Plaanimisdialoog - tunniplaanide muutmine käsitsi sarnaselt traditsiooniliste vahenditega tehtavale.
 • Tunniplaani kuvamine - klasside, õpetajate ja ruumide nädala töökorralduse vaatamine.
 • Tunniplaani väljund - igat liiki tunniplaanide eelvaade ja printimine
 • Ruumi optimeerimine - ruumide määramine ilma õppetundide kohta muutmata

Järgnev joonis näitab, millises järjekorras toimuvad Untise kasutamisel peamised tegevused programmi installeerimisest kuni valmis tunniplaani avaldamiseni.