Litsentsi andmete lisamine

Untise litsents annab õiguse kasutada programmi ka mitmes arvutis. Tihti on kasulik kanda kooli andmed üle kodusesse arvutisse, et saaks tunniplaaniga töötada ka kodus. Tunniplaani saab koostada ainult koolile, millel on litsents ja see vastab kindla õpilaste arvuga koolile. Programm määrab kooli litsentsiga kaasas käivad lisamoodulid automaatselt, nende kirjeldus on juhendi viimasest jaotusest. 

Hea teada!

Minuti tunniplaani litsents lubab töötada tunnipaanidega, mis õppetundide ja vahetundide pikkusega on täielikult varieeritavad (näiteks, inglise keele tund kestab 40 minutit, aga kehalise kasvatuse tunnid kestavad 50 minutit kaasa arvatud 20 minutiline paus enne ja pärast).

 

Litsentsi andmed peab sisestama enne Untise kasutamist. Uue faili avamiseks valige Fail  menüüst -> Uus või valige Start lehelt -> menüü Seaded nupu all olev rippmenüü (avaneb noolele klõpsates) -> Litsentsi andmed ja sisestada litsentsi andmed.

Litsents

Litsents koos kõigi vajalike numbritega saadetakse kooli elektrooniliselt kohe peale tellimuse täitmist Gruber & Petters Software poolt ja lisaks saab kool selle ka paberil koos arvega.

 

Sisesta litsentsi andmed täpselt nii, nagu on litsentsis kirjas. Untis-programm arvutab sisestatud andmete põhjal automaatselt välja moodulid, mida kool on soovinud:

  • Kooli nimi on kindlasti sama ja samamoodi ridadele jaotatud, mida on kasutatud litsentsis (isegi kui seal on viga), aegumiskuupäeva ja 3 litsentsinumbrit.
  • Litsentsi lõpptähtaeg on osa litsentsi infost! Kui kasutada ajutist litsentsi, tuleb sisestada selle aegumise tähtaeg. Tähtajatul litsentsil jääb see väli tühjaks.
  • Sisestamise lõpetab OK-nupp.
  • Moodulid märgib Untis ise litsentsi numbritest saadud info alusel.

Pane tähele!

Litsentsi andmed salvestatakse faili, mitte Untis-programmi.

 

Peatükis Moodulid leiate ülevaate Untises olemasolevatest üksikutest moodulitest.

Valed litsentsiandmed

Kontrolli sisestatud litsentsiandmed üle, kui Teile kuvatakse teade: 

Kontrolli veel kord üle sisestatud info ning võrdle neid litsentsil olevatega - vajadusel paranda. Vahet ei ole suur- ja väiketähtedel, aga iga märk kooli nimest, litsentsi numbrist ja litsentsi kehtivuse tähtajast peab olema kopeeritud litsentsi aknasse korrektselt. Vajuta uuesti OK.

Untise andmete sisendi nõustaja stardib automaatselt kohe peale uue kooli litsentsi andmete sisendit. Nõustaja on valmis aitama esimestel alates kooli õppeaaasta määratlemisest kuni tundide andmete sissekandmiseni. Nõustaja on teadlikult püütud hoida lihtne ja aitab andmete põhiväljade sisendil. Ka saab sel moel hea pildi tegevuste järjekorrast ja andmete seostest. Nõustaja saab igal hetkel sulgeda ja sisestada oma andmed tavalisse Untise aknasse.