Baasandmete parameetrid

Kõigile baasandmetele kehtivad ühised parameetrid:

Märgist. (m)- võib olla valitud suvalistel elementidel. Kasuta seda näiteks:

 • trükkimisel (vaid märgistatud elemendid trükitakse)
 • elementide mitmekaupa muutmisel (Serial Changes), kus sisend satub vaid märgistatud elementidele

Ignoreeri (I)- need tunnid, mis sisaldvad kasvõi 1 elementi (õpetaja, klass, aine, ruum) mis on märgistatud kui "Ignoreeri" ei võeta tunniplaani koostamisel arvesse või ei kuvata seal (kui märge lisati peale tunniplaani koostamist). Selliste tundide nädalane tunniarv lisatakse siiski õpetaja või klassi statistilisse aruandlusesse. Mõned ekspordi / impordi formaadid võivad keelduda sellisedi tunde käsitlemast!

Lukusta (X) - tunnid, mis sisaldavad lukustatud elemente, on ka ise lukustatud, s.o. nende asukohta tunniplaanis ei muudeta optimeerimisel.

Ära prindi (N) - kui tund sisaldab elementi sellise määratlusega, siis seda tundi ei trükita aruannetesse.

Ajasoovid (Z) - tegu on parameetriga, mis täidetakse "linnukesega" Untise poolt kohe, kui elemendile on ajanõuded lisatud.

Hea teada!

Kõiki parameetreid aktiveeritakse "tabeli kohandamise" aknas märkeruutu "linnukest" lisades

 

Ruumid

 • Altern.ruum - siia saab sisestada alternatiivruumi koodi (on ka vaikimisi tabelis veerg)
 • Ruumi kaalumine - ruumi olulisus tunni asukohana: 0 - ei ole oluline; 4 - äärmiselt oluline (on ka vaikimisi tabelis veerg);
 • Asukoha väline - ruumid, mis asuvad peahoonest kaugemal ja kuhu ei jõua tavalise vahetunni jooksul. Sisesta siia numbrid 1 kuni 9 nende ruumide jaoks, millele on "start time graduation" ja A kuni E nende ruumide jaoks, kus seda ei ole. Vaata ka Kaugemal asuvad ruumid
 • Mahutavus - maksimaalne õpilaste arv, kes selles ruumis tundi mahuvad.
 • Osakond - peamiselt väljatrükkide jaoks vajalik parameetre, osakonnale kinnitatud ruumid.
 • Koridorid (vahet. järelvalve) - Siia saab kanda kuni 2 koridori, mis on antud ruumiga seotud, kasutatakse vaid lisamooduli Vahetunni järelvalve jaoks.
 • External name - ruumi nimi aruannetes ja ekspordil.

Klassid

Klassi kohta määratavate parameetrite arvu määrab kasutatavate moodulite arv. Klasside parameetrid asuvad kolmel eraldi lehel: Klass; Tunniplaan; Väärtused. Kohustuslik väli: klassi unikaalne lühinimi.

Üldine:

 • Nimi ehk Klassi täisnimi - võib lisada klassijuhataja nime. See on Untise poolne soovitus ja esineb ka demofailides, kuigi on Eesti koolide jaoks harjumatu. Klassi täisnime saab näidata väljatrükkides ja ekraanivaadetes.
 • Tekst - klassi kohta lisatav tekst
 • Kirjeldus - klassi kohta lisatav kirjeldus tabelist "Kirjeldused"
 • Statistiline kood - aruannetes kasutatav kood

Klass:

 • Õpilasi: Poisid / Tüdrukud - klassi õpilaste arv (summeeritakse automaatselt). On oluline vaid, kui kasutatakse ka ruumide mahutavusi.
 • Klassijuhataja - ei oma tähtsust tunniplaani koostamisel, küll aga muudab väljatrükid ja / või ekspord'i kasulikumaks
 • Alias-nimi - andmevahetuseks (kui nõutakse mingeid standardiseeritud nimetusi) või klassirühmadele. 
 • Tunnijaotusplaan - mooduli Tunnijaotus ja koormused kasutajatele
 • Eelmise aasta nimi - Mooduli Tunnijaotus ja koormused kasutajatele annab võimaluse määrata ka sel aastal õpetama sama õpetaja, kes eelmisel aastal klassiga tegeles.
 • Osakond - klass saab kuuluda mõnda osakonda, sisesta siia osakonna kood. On enaamsti informatiivse iseloomuga info, lubab trükkida osakondade kaupa tunniplaane. Eriti tähtis neile, kes kasutavad moodulit Osakondade tunniplaan
 • Klassi number - omab tähtsust vaid kui kasutate mooduleid Tunnijaotus ja koormused ja Kursuste planeerimine.
 • Põhikoha kool - omab tähtsust vaid mõnedes impordi / ekspordi formaatides.

Tunniplaan:

 • Koduruum (lühinimi) - Klassi koduruum tuleks igal juhul sisestada, siis üritab gp-Untis seda kasutada. Koduruumi juba hõivatud olles suundub eelnevalt kirjeldatud alternatiivruumide ringile.

Hea teada!

Kui klassil ei ole oma ruumi, siis on mõistlik määrata ta pseudoruumi.

 

Pane tähele!

Koduruumi koht tühjaks jäetuna tingib selle, et klassi tundidele ei määrata üldse ruume ja need tuleb kõik käsitsi lisada.

 

Ruumi lisamiseks tee valik drop-down menüüst, mis ilmub kohe, kui vajutad ruumi sisestamise lahtrisse.

 • Klassirühm - kui klass on jagatud mitmeks õppesuunaks, siis on vajalik kasutada klassirühmade määramist ja tunniplaani paigutamist. Vaata täpsemalt artiklist klassirühmad.
 • Lõunavaheaeg Min, Max - selle klassi lõunavaheaja pikkus tundided; 1,1 tähendab, et see on täpselt 1 tund (sõltuvalt Sinu kooli ajatabelis määratud lõunatunnist). 

Hea teada!

Kui lõuanks eraldi tundi ei ole, sisesta "0,0" ja pane linnuke parameetrile “(M) Söögivahe.tund='tühjad' ”

 
 • Õppetunde päevas Min, Max - klassi päevas nõutud tundide minimaalne ja maksimaalne arv.

Hea teada!

"4,6" ei luba sellele klassile päevi, kus on alla 4 ja üle 6 tunni.

 
 •  Max põhiaineid päevas - Põhiaine on selline aine, mis on kas oluline või keeruline. Iga kool määrab ise, mis on tema jaoks põhiained. See on kirjeldatud ainete sisestamise juures. Saab piirata, kui palju saab klassil maksimaalselt olla selliste ainete tunde päevas (aga kui tunnid ei mahu ära, siis Untis ikka paneb).
 • Suurim põhiaine järgnevus - Põhiaine tundide arv, mida igas klassis tohib maksimaalselt järjest tunniplaani paigutada.
 • (P) Vabad tunnid lubatud - reeglina tuleb klasside jaoks vabu tunde vältida iga hinna eest. Võimalikud erandid on "augud" tunniplaanis pseudoklasside ja klassirühamde jaoks.
 • (F) Tunnid mittejärj. päevadel - osa aega õppivate klasside jaoks, keda Sa ei tahagi õpetada üksteisele järgnevatel päevadel.
 • (M) Söögivah.tund='tühjad' - söögivaheaeg peaks olema käsitletud kui vaba tund. Kui see parameeter on valitud, optimeerimine kohtleb lõunavaheaega kui soovimatut vaba tundi ja püüab selle tegevusega täita.
 • (H) Plaani ainult 1 pool-päev/päevas - määrad sellega, et klassi tunnid tohivad toimuda AINULT kas ennelõunal või pärastlõunal iga päeva jaoks.
 • (Y) Hoia pool-päevade mustrit - aktiveeri see parameeter, kui tahad vältida, et Untis edasise tundide tunniplaani paiguatmise käigus lisaks tunde ENNE juba paigutatud esimest tundi ja PEALE juba paigutatud viimast tundi iga päev.

Pane tähele!

Et see parameeter omab väga suurt mõju optimeerimisele, ei tohiks seda kergekäeliselt kasutada ja enne selle sisse lülitamist peaks olema kindel, et tema toimimisest ikka on õigesti aru saadud!

 
 • Koondklass (Tplaani trükil) - kasutatakse koos klassirühmade tegevusega et määraat, millised tunniplaanid paigutatakse trükil samasse tabelisse.

Väärtused:

 • Kogub statistilist informatsiooni klassile määratud nädalatundide, aastatundide ja õppenädalate kohta.

Õpetajad

Ka õpetajate jaoks on kohustuslik sisestada

 • unikaalne Lühinimi ning
 • väga kasulik sisestada Perekonnanimi. Kui nimelühendiks sobib õpetaja perenimi, siis täisnime väljas võiks olla nii ees- kui perenimi.

Õpetaja

 • Tiitel - aunimetus; nt. "Dr."
 • Eesnimi - kui see info on sisestatud kasutab Untis seda erinevates väljatrükkides
 • Personali nr. - väljatrükkides ja / või andmevahetuses nt. kohaliku omavalitsusega
 • Õpetaja staatus - nt. koolijuht; raamatukoguhoidja...
 • Osakonnad - komaga eraldatult sisesta siia oaskondade lühinimed, millega õpetaja seotud on; kasutatakse väljatrükkides ja moodulis Osakondade tunniplaan
 • e-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Mobiil - Õpetaja andmetesse on alates Untis2007 lisandunud andmeväli “mobiili nr.”
 • Alias-nimi - vajadusel kasutamiseks analoogselt teiste alias nimedega, Vaata ka Baasandmed - Alias nimed
 • Sünniaeg - ainult informatsiooniks ja näha väljatrükkides ja ekspordil
 • Põhikoha kool - ainult informatsiooniks ja näha väljatrükkides ja ekspordil
 • Tunnitasu
 • Personalikood 2
 • Nimi koolist väljaspool
 • Mees / Naine - ainult informatsiooniks ja näha väljatrükkides ja ekspordil

Tunniplaan

Õpetaja kohta saab sisestada soovituslikult, kui palju „auke“ ta nädalas oma tunniplaani vajab või nõuab ning kui palju tunde talle päevas peaks olema minimaalselt ja maksimaalselt planeeritud ja veel hulga muid asju.

 • Koduruum (lühinimi)- määrab õpetajale selle ruumi, kuhu ta kõige tõenäolisemalt oma ainetundidega paigutatakse.
 • Lõunavaheaeg Min, Max - individuaalse õpetaja lõunavaheaja kestvus tundides;
 • Õppetunde päevas Min, Max - Sisesta igale õpetajale tema poolt nõutud minimaalselt ja maksimaalselt päevas antavate tundide (kontakttundide) arv. 

Hea teada!

Sisend „4,7“ tähendab, et õpetaja soovib õpetada mitte vähem kui 4 ja mitte rohkem kui 7 tundi iga päeva kohta, millal tal tuleb kooli tulla.

 
 • Vabad min, max - Sisesta sellesse veergu igale õpetajale “aukude arv” minimaalselt (nõuab) / maksimaalselt (soovib) nädalas. See võimaldab läheneda õpetajale individuaalselt, sest mõni tervitab vaba tundi kui võimalust veidi hinge tõmmata ja teine tahab jälle oma tunniplaani hoida nii kompaktsena kui võimalik. 

Hea teada!

Sisend „0,2“ tähendab, et see õpetaja eelistab aukudeta tunniplaani, aga on nõus ka nädala kohta 2 vaba tunniga. Kaalumise aknas saab määrata selle tingimuse olulisust tunniplaani optimeerimisel.

 

Pane tähele!

Kui ei ole märgitud väärtust, siis saad ILMA AUKUDETA tunniplaani!

 
 • Max järjest tundide arv - kui palju tunde saab õpetajale järjest tunniplaani paigutada
 • Viimane vahet. - koolides, kus tunnid kestavad kaua, võib olla vajalik määrata vahe viimase õhtuse tunni ja esimese hommikuse tunni vahel (et õpetajad ja õpilased jõuaksid üksteisest toibuda). 

Hea teada!

Koolis on kokku võimalik 11 tundi päevas. Õpetaja X annab esmaspäeval 9nda tunni. Kui "Viimane vahet." on saanud väärtuseks 4, siis saab tema järgmine tund olla mitte enne kui teisipäeval 3.tund (esmaspäeval tunnid 10 ja 11 ning teisipäeval tunnid 1 ja 2 jäävad puhkamiseks).

 
 • Õpetaja kood optimeerimisel
 • (M) Söögivah.tund='tühjad'- söögivaheaeg peaks olema käsitletud kui vaba tund. Kui see parameeter on valitud, optimeerimine kohtleb lõunavaheaega kui soovimatut vaba tundi ja püüab selle tegevusega täita.
 • (H) plaani 1 poolpäev/päevas - määrad sellega, et klassi tunnid tohivad toimuda AINULT kas ennelõunal või pärastlõunal iga päeva jaoks.
 • (Y) Hoia pool-päevade mustrit - aktiveeri see parameeter, kui tahad vältida, et Untis edasise tundide tunniplaani paiguatmise käigus lisaks õpetajale tunde ENNE juba paigutatud esimest tundi ja PEALE juba paigutatud viimast tundi iga päev.

Pane tähele!

Et see parameeter omab väga suurt mõju optimeerimisele, ei tohiks seda kergekäeliselt kasutada ja enne selle sisse lülitamist peaks olema kindel, et tema toimimisest ikka on õigesti aru saadud!

 

Hea teada!

Eriliselt tähtis, et lubab igale üksikule õpetajale määrata erinevaid tunniplaani koostamise prioriteete.

 
 • (A) Pole auke - selle parameetri aktiveerimine teeb õpetajale aukudeta tunniplaani
 • (B) Söögivahetund - paneb Untise eriti tegelema sellele õpetajale lõunavaheaja korraldamisega
 • (C) Max tunde päevas - muudab eriti tähtsaks õpetaja kohta sisestatud päeva tundide maksimaalarvu jälgmise tunniplaani koostades
 • (D) Max tundide järgn. - muudab eriti oluliseks poolpäevas üksteise järel paigutatud tundide arvukuse jälgimise.

Väärtused:

 • faktor
 • Nädalanorm
 • nädala max
 • Plan./aasta - aastas planeeritud tunde
 • Max aastas - aastas maksimaaslelt lubatud tunde

Pädevus tabel õpetaja pädevuse leidmiseks tema poolt antavatest tundidest. Kas:

 • sisesta otse tabelisse (Aine või Ainerühm, Klass (alates kuni), (h/n) Aine nädalatunnid) või siis
 • käivita otsing Leia õpetaja pädevus tema tundidest, mis otsib kas ained, ainegrupid või mõlemad.

Omab tähtsust moodulis Tunnijaotus ja koormused

Weekly Values avab eraldi aknasse õpetaja koormused koolinädalate kaupa.

Value Correction lubab muuta teatud kuu tundide arvu väärtusi aruannetes

Asendamine Kasutatav koos mooduliga Asendused; annab statistika asenduste arvukusest ja lubab sisestada aenduste planeerimisek solulisi parameetreid.

Break Supervision töötab koos mooduliga Vahetunni järelvalve; annab ülevaate iga õpetaja juba planeeritud koormusest korrapidamisel ja võimaldab määrata, mitu minutit just see õpetaja maksimlselt valmis valvama on.

Ained

Aine:

 • Ainerühm - kasutatakse vaid moodulis Tunnijaotus ja koormused ja võimaldab seada vastavusse õpetajale omistatud kvalifikatsiooni ja ained, mida ta õpetada võiks.
 • Alias-nimi - mõnede tegevuste (nt eksport) tarvis võib olla vajalik kasutada ainete standardiseeritud nimetusi, mida saab siit määrata.
 • (H) Põhiaine - selle kasti märkimine paneb Untise käsitlema ainet kui põhiainet. (vt. ka artikkel Baasandmed: Ained)
 • (R) Ääretunnid - selle kasti märkimine sunnib Untist paigutama kõik selle aine tunnid kas koolipäeva algusesse või lõppu.
 • (F) Valikaine - võimaldab kategoriseerida ainet kui valikainet, s.o. mitte kohustuslikku kõigile õpilastele. Seetõttu paigutatakse ka selle aine tunnid päeva lõppu või algusesse.
 • Klassiväline - aine ei vaja ruumi
 • (2) Ainet mitu korda päevas 
 • (G) Ääretunde pole - selle parameetri märkimine sunnib Untist paigutama selle aine tunnid keset päeva, vältides ääretunde
 • (D) Paaristund kohustuslik - see parameeter peaks olema aktiveeritud vaid äärmise vajaduse korral! Palun uuri enne selle märkimist artiklit “Tunnid”. 

Pane tähele!

Parameetri valik blokeerib paaristunnid selle aine jaoks! Seega paigutab Untis alati selle aine nädalatunnis nii mitmesse paaristundi kui vähegi võimalik - nt. 5 nädalatunniga matemaatika saaks 2 paaris ja 1 üksiku tunni ning 2 nädalatunniga geograafia 1 paaristunni.

Täiendavalt tuleb teha määrang Tunnid ja paaristundide min/max väljas

 
 • (E) Paaristunnid üle * vaheaegade - tavalislet ei paiguat Untis paarsitundi tunniplaani nii, et selle vahele jääks söögivahetund. Aga kui see osutub vajalikuks, siis märgi ära see parameeter!
 • (P) Korrapidamine puudub enne/pärast
 • (S) Konsultatsioon

Tunniplaan:

 • Ainekabinet (Lühinimi)- lubab määrata aine õpetamiseks olulise kabineti lühinime. Vaata ka “Baasandmed: ruumid”. On ka vaikimisi tabeli veerus.
 • Pärastlõunaseid tunde nädalas - minimaalne ja maksimaalne tundie arv, mida selle aine puhul võib tunniplaanis olla pärastlõunal (vt. ka artikkel “Baasandmed: Ained”). Ülejäänud nädalatunnid paigutatakse muidugi ennelõunasele ajale!
 • Tunde nädalas - nädalatundide minimaalne ja maksimaalne arv, töötab vaid koos mooduliga Tunnijaotus ja koormused
 • Aine järgnevus õpetajale - siia sisestatud numbrid 1 - 9 sunnivad Untist paigutama ained õpetajate tunniplaani nii, et sama numbriga ained paigutuvad järgnevatele ajaslottidele. Tähed A - F vastupidi väldivad sellist olukorda. .
 • Aine järgnevus klassidele - siia sisestatud numbrid 1 - 9 sunnivad Untist paigutama ained klasside tunniplaani nii, et sama numbriga ained paigutuvad järgnevatele ajaslottidele. Tähed A - F vastupidi väldivad sellist olukorda.

Väärtused:

 • Faktor

Ülejäänud näitajad leitakse automaatselt

Asendamine: 

 • Valmisolek asendusteks (b)
 • Ei ole asendust (n)
 • Ära loe kokku ärajäämisi (z)

Töötab koos mooduliga Asendused

Õpilased

Moodul Õpilaste tunniplaan vajab eraldi infot õpilaste kohta, kui see moodul ei ole hangitud, siis on menüüelement hall.

Osakonnad

Moodulis Osakondade tunniplaan seotakse kõik baasandmed teatud osakonnaga; välja arvatud õpetajad, kes võivad olla seotud paljude osakondadega. Kui see moodul ei ole kasutuses, siis omab osakonna sisestus tähendust vaid väljatrükkides. Lubab ka trükkida eraldi osakondade tunniplaane.

Koridorid

Moodulis Vahetunni järelvalve valvatavate koridoride määramiseks.

Kirjeldused

Mitmesugused sarnased lühendid, mida kasutatakse erinevate elementide tarvis ja lubab kasutajal otsustada, kuidas väljundites neid nimetada. Näitena võib tuua õpetaja hõivatus (põhikohaga õpetajad, lepingulised tunniandjad jne).

Alias-nimed

Tavaliselt on neid vaja määrata kas koolist välja minevate aruannete või siis tunniplanai trükkimise tarvis. 

Koolivaheajad

Vaata täpsemalt artiklist “Kooli põhiandmed” -> alamteema “Koolivaheajad, pühad”.

Puudumiste põhjused

Seda saab kasutada moodulis Asendused õpetaja puudumiste põhjuste klassifitseerimiseks.