Litsentsid ja uuendused

Hea teada!

Untise litsentside hinna ja uuenduste tellimise reeglid määrab Gruber und Petters. Rohkem infot aadressil: http://www.grupet.at

 

Alates 2006. a esindab Eestis Untise tootjafirmat eKool OÜ. Esindajana pakume kasutajatele tuge, korraldame eestikeelsete juhendmaterjalide koostamist ja levitamist ning jagame tellitud uusi litsentse ning uuendusi.

Litsentside ja uuenduste tellimine:

  • kool saadab oma tellimuse eKoolile kontaktvormi kaudu: contact.ekool.eu. Tellimusel palume tuua välja kooli õpilaste arv ning mõne lausega, milliseid väljakutseid tuleks tunniplaani tarkvaral teie koolis lahendada.
  • eKool saadab koolile arve.
  • Kool tasub arve
  • Peale arve laekumist saadab eKool Untise tootjafirmale tellimuse. Tellimus täidetakse tavaliselt tööpäeva jooksul. 
  • eKool saadab koolile litsentsi.
  • Kool saab tarkvara alla laadida Untise leheküljelt, fail on leitav aadressil: https://www.untis.at/en/support/help-service/latest-version-of-untis

Pane tähele!

Et kasutusel on erinevaid Untise versioone, siis palun faili alla laadimisel jälgida, et valite oma litsentsi aastanumbrile vastava paketi. Vahe on ka Untise ja Untis Express versioonidel!

 

Saadud litsentsile vastavat Untise paketti saab kool kasutada nii pikalt kui soovib ja nii mitmes arvutis kui soovib. Siiski on hea tellida uuendused. Igal aastal annab Untise tootjafirma välja tarkvara täiendatud versiooni.

Väikesed lisamoodulid

Suuremates koolides töötavad üksikud osakonnad mõnikord detsentraliseeritult oma tunniplaani järgi. Untis annab teile võimaluse eraldada kooli üldine tunniplaan üksikute osakondade failideks. Kui olete osakondade tunniplaanid ükshaaval valmis saanud, saate need ühendada üheks üldiseks tunniplaaniks ja vajadusel seda veel kord optimeerida.

Moodul sisaldab vahendeid tunniplaani ja selles toimunud muudatuste avaldamiseks kooli infovõrgus ja veebilehel. Tagage, et kõiki asjaosalisi teavitatakse võimalikult kiiresti asendamise reeglitest, kuvades kogu asjakohase teabe koolimajas avalikes kohtades asuvatel ekraanidel. Saatke tunniplaanid, statistika või muu teave otse Untisest e-posti teel kõigile õpetajatele.

Igapäevases koolielus ei ole kõik nädalad ühesugused: mõned tunnid toimuvad iga kahe nädala tagant, teised iga kolme nädala tagant. Või muutub tunniplaan kohe, kui lõpuklassid on lõpueksamite tõttu koolist lahkunud. Kõiki neid ebakorrapärasusi tunniplaanis saab hallata Perioodide tunniplaani mooduli abil.

Untis määrab selle mooduli abil automaatselt õpetajatele vahetunnijärelevalve ajad vastavalt teie spetsifikatsioonile.

Moodul on kursuse planeerimise Valik-kursuste tunniplaani mooduli vähendatud versioon. See moodul on mõeldud koolide jaoks, kus õpilastel on olemas piiratud valikuvõimalused ja suhteliselt palju kohustuslikke kursusi.

Vahend kooli juhtkonnale õpetajate tunnijaotusplaani koostamiseks. Kui on teada õpetajate pädevus (lisatakse näiteks eelmise aasta tunniplaanist), õpetaja nädala tunnikoormus ning klasside nädala ainetunnid, saab Untise abil jagada tunnid sobivatele õpetajatele. Moodul võimaldab kuvada vastused kõikidele küsimustele, mis puudutavad koormuste tegelikku ja eesmärgistatud ajavahemikku konkreetsetel nädalatel ning arvesse saab võtta ka õpetajate asendatud tunnid. Sellele ja paljudele muudele kasulikele aruannetele saate juurdepääsu igal ajal.

Suured lisamoodulid

Enim kasutatud Untise moodul puuduva õpetaja asemel asendusõpetaja leidmiseks. Arvestab õpetajate “auke” tunniplaanis, nende seost asendust vajava klassiga, kvalifikatsiooni ning ajasoove. Mooduliga on kaasas hea statistika tööriist olukorrast parema ülevaate saamiseks.

  • Valik-kursuste tunniplaan koos Õpilase individuaalse tunniplaaniga (Course planning (incl. Student timetable))

Moodul võimaldab koostada ja hallata paljude erinevate kohustuslike ja valikkursustega õpilaste tunniplaane ja näitab ka seda, milliseid valikkursusi saab pidada samaaegselt, ilma et õpilastele jääks liiga palju õppetöövälised perioode.

Õpeaastat käsitletakse kui ühte perioodi, mille igale nädalale või nädalate grupile saab koostada erineva tunniplaani. On võimalik jagada aasta jooksul toimuvad ainetunnid mõnes aines ja klassis aastale ühtlaselt, osa aga paigutada teatud perioodidele.

Veebinar

Veebinari "Untise tutvustus koolidele" (09.08.2022) salvestuses antakse ülevaade, kuidas koolis Untise kasutamisega alustada ja kõige mugavamalt nii tunniplaane koostada kui ka neid avaldada. Uudistama ootame koolijuhte, õppejuhte, haridustehnolooge, infojuhte - kõiki kes tunniplaani tegemisega kokku puutuvad.