Kingi eKoolile hea idee

Tere hea eKooli kasutaja,

November eKooli jaoks erilise tähendusega kuna just 2002. aasta novembris eKool asutati. eKool loodi eesmärgiga vähendada õpetajate tööaega haldusülesannete täitmisel ning olla oluliseks ühenduslüliks suhtluses kooli ja kodu vahel. Alates 2022. aastast pakub eKool klientidele erinevaid teenusmooduleid ühtse paketina, millest esimene on eKooli Põhipakett. Oleme jätkuvalt edasi arendamas erinevaid terviklikke pakette, mis oleksid praktiliseks abiliseks õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja kooli juhtkonnale.


eKooli Mõttekoda – kasutajate arvamus on meile oluline

Kasutajate arvamus on meile oluline ning eKool soovib, et kasutajad seda ka näeksid – ja siin tuleb appi Mõttekoda! Mõttekoda on keskkond, mille vahendusel on kõikidel kasutajatel võimalik anda tagasisidet ja pakkuda välja enda poolseid ettepanekuid ja mõtteid, mida nad sooviksid tulevikus eKoolis näha. Väljapakutud ideed on üleval aadressil https://product.ekool.eu/ ja hääletuse alusel selekteeritakse välja kasutajate hulgas kõige populaarsem idee. Kasutajate poolt hääletatud ideid saab eKool arvesse võtta uue funktsiooni või lahenduse väljatöötamisel, mille abil tulevikus eKooli täiendada. eKool soovib olla kasutajate tagasisidet arvestav ja toetav keskkond, seega mõelge kaasa, olge aktiivsed, sest Teie arvamus on meile oluline!


Tunniplaani koostamine Untisega

eKool on Untise tunniplaani koostamise tarkvara ametlik esindaja Eestis ja toob oma klientideni kõik selle edumeelse Austria ettevõtte lahendused. Untis aitab koostada vägagi keerukaid tunniplaane vastavalt õppeasutuse õppeperioodidele, planeerida õpetajate koormust ja asendusi ning palju muud. Untise pakutavad lahendused on kasutamiseks saadaval ka neile koolidele, kes ei ole eKooli õppeinfosüsteemi kasutajad. Untise võimalusi tutvustava veebinari salvestuse leiate eKooli teadmusbaasist. Kui soovite oma koolis tunniplaneerimist efektiivsemaks muuta, siis võtke meiega ühendust e-posti teel help@ekool.eu.


Eduten – kutsume õpetajaid infotundi

Kutsume kõiki õpetajaid osalema ülevaatlikus Eduteni infotunnis. Infotund annab osalejatele esmase hea ülevaate, kuidas seda mängulist matemaatika õppekeskkonda õppetöö läbiviimisel rakendada. Registreerige end infotunnile SIIN. Eduten sisaldab hulgaliselt arendavaid ja mängulisi matemaatilisi ülesandeid nii lasteaias käivatele koolieelikutele kui ka juba põhikooli erinevates astmetes õppivatele õpilastele. Eduten aitab tagada ka selle, et õpilaste lahendatud ülesanded on kaetud põhjaliku analüütikaga, mis võimaldab õpilase oskusi ja ka arendamist vajavaid oskusi efektiivsemalt ja paremini hinnata. eKool on Eduteni digitaalse matemaatika õppekeskkonna ametlik esindaja Eestis, mis võimaldab meil pakkuda kõiki selle innovatiivse ettevõtte loodud võimalusi. Eduteni puudutavad küsimused on oodatud e-posti aadressil: eduten@ekool.eu. Registreerige omale Edutenis õpetaja konto ja muutke matemaatika õppimine mõjusamaks: https://eduten.ee/registreeri