Langeta koolist väljalangemisohtu!


Tere hea eKooli kasutaja,

Esimene kuu kooliteed on märkamatult lõpule jõudmas ja september on peagi seljataha jäämas ning enne veel soovime Teieni tuua järgmise uudiskirja. Esimene uudiskiri oli meie jaoks eriline, kuna eKoolil on täitumas tegutsemisest 20 aastat. Lisaks tagasivaatele sisaldas esimene uudiskiri infot uuenenud mKooli rakenduse, värskendatud teadmusbaasi kohta ja andis kasulikku teavet nende kasutamiseks. September on kahtlemata olnud täis uue rütmiga harjumist nii õpilastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele ja kindlasti toonud kõigi jaoks palju uut. eKool soovib käesoleva uudiskirjaga jagada infot, mis on eKooli kasutajate jaoks oluline.

Kelle jaoks on Häirekella funktsioon loodud ja mis on selle eesmärk

eKooli funktsioonide valikusse on lisandunud üks oluline abimees õpilaste tulemuste jõudsaks jälgimiseks - uus hoiatuste süsteem Häirekell. Koostöös mõttekojaga Praxis on eKool välja töötanud uudse rakenduse, mis aitab klassijuhatajatel ja kooli tugispetsialistidel märgata õpiedukust mõjutavaid probleeme ja tegureid. Ohumärkide varajane avastamine on tõhusaks abiks õpingute katkestamise vähendamisel põhikoolis ja gümnaasiumis. Häirekella funktsioonis on kesksel kohal koolide õppeinfosüsteemis olevate andmete kasutamine ja analüüsimine, mis võimaldab välja sõeluda katkestamist ennustavad riskitegurid ja võtta vaatluse alla need õpilased, keda ohustab õpingute katkestamine. Häirekella põhimõtteks on käitumisökonoomikal tuginev sekkumine, mis soodustab õigeaegset sekkumist ja võimaldab õpilastel õpingute jätkamist ning aitab vähendada ka koolipersonali koormust väljalangemisega seotud probleemidega tegelemisel. Häired on vastavalt raskusastme järgi klassifitseeritud erinevate tasemete alusel. Infot häirete kohta kogutakse kord nädalas, ööl vastu esmaspäeva. Sellisel moel on võimalik häiretega kohe nädala alguses tegeleda.

Häirekella kasutamine

Häirekella funktsioon on leitav eKooli peamenüüst, sõltuvalt kasutaja rollist on häirekella kasutamises mõned erinevused ja funktsiooni kasutamise soovist tuleks märku anda eKoolile kirjutades. Häirekella mooduli alt saab õpetaja valida vastava klassi ning seejärel avaneb klassi õpilaste nimekiri. Häirete funktsioon on personaalne ning on nähtav vajutades õpilase nimel. Häire avamisel kuvatakse häirega seonduvad üksikasjad, mis on õpetaja jaoks vajalik ja oluline info, et näha ja mõista õpilasega seonduvaid muutusi õppetöös. Esitatud info põhjal on õpetaja jaoks saadaval erinevate valikutega kontrollnimekiri, mis on abiks suhtlusel õpilasega, et tagada asjakohane nõustamine ja suunamine. Kui häire on avatud ja õpetaja on lisanud häire juurde õpilase selgitused ja kokkuleppe ning häire põhjust enam ei ole on õpetajal võimalik häire sulgeda. Tugispetsialist näeb kogu kooli kolmanda taseme häireid ning saab vajadusel ka häire aktiveerida ning juba aktiivsele häirele saab tugispetsialist lisada omapoolse kommentaari või selgituse. Samuti on nähtav klassijuhataja selgitus ja häire varasem ajalugu ning on võimalus häire sulgemiseks. Koolijuhi rollis on nähtavad kogu kooli häired klasside kaupa mis võimaldab koolijuhil saada hea ülevaate uutest, töös olevatest ja suletud häiretest. Koolijuhi vaade on ennekõike informatiivne ja ei võimalda häireid avada, selgitusi lisada või häireid sulgeda. Põhjalikumat ülevaadet ja seadistust on võimalik vaadata toimunud eKooli Häirekella veebinari salvestusest “Häirekella moodul eKoolis”.

Häirekella funktsiooniga liitumine

Kui kool on huvitatud Häirekella mooduli avamisest, kasutamisest ja täiendava info saamisest, siis palume pöörduda eKooli tugimeeskonna poole help@ekool.eu.