Kas vastad jah?

Tere hea eKooli kasutaja,

Aeg läheb argiste toimetuste saatel kiiresti. Märkamatult on kätte jõudnud kaunis kuldne sügis ja esimene vaheaeg on selleks korraks läbi. Kui septembris oli põhjust tähistada kooli algust tarkusepäevaga, siis oktoobris ootas tähistamist õpetajate päev, et tunnustada õpetajaid nende suure töö eest. Ka eKool soovis armsaid õpetajad meeles pidada ja tegi kõikidele õpetajatele kingituse, milleks oli aastane perepaketi kasutamise võimalus. Kahtlemata on kõik eKooli kasutajad olnud tublilt töised, mis muudab eesoleva vaheaja veelgi erilisemaks. Võime kinnitada, et eKooli meeskond töötab igapäevaselt selle nimel, et tagada kõikide olemasolevate eKooli võimaluste mugav kasutamine. Lisaks tegeleb eKooli meeskond jõudumööda uute lahenduste väljatöötamisega. Soovime pakkuda kasutajatele uusi funktsionaalseid võimalusi, mille eesmärk on muuta mitmed toimingud, mida igapäevane koolielu nõuab, kasutajate jaoks võimalikult mugavaks. Uute funktsioonide valikusse on lisandunud kaks uut võimalust, mis on saadaval kõikidele põhipaketi tellinud koolidele ja mida soovime eKooli uues uudiskirjas ka kasutajatele tutvustada.


Hääletused – uus võimalus eKoolis

eKooli võimaluste valikusse on lisandunud funktsioon hääletused, mis on kasulik olulise teabe mugavaks kogumiseks ja saadaval kõikidele põhipaketi kasutajatele. Hääletuste lisamine on võimalik eKooli vestluse vahendusel ning võimaldab püstitada temaatilisi küsimusi, viia läbi arvamusuuringuid ja koguda olulist teavet erinevate koolielu puudutavate teemade kohta. Hääletuste kiireks ja lihtsaks loomiseks on abiks juhendmaterjal, mis on leitav - eKooli teadmusbaasist. Hääletuse lisamine on lihtne, selleks tuleb avada vestlused ning kui sobiva vastajate valikuga vestlus puudub, saab lisada uue. Hääletuse lisamisel on võimalik lisada sissejuhatav, hääletuse mõtet selgitav tekst. Seejärelt saate lisada hääletusküsimuse ja võimalikud vastusevariandid ja seadistada hääletuse lõpuaeg. Hääletuste funktsioon võib samuti olla abiks koolis erinevate teemade osas vajaliku info kogumisel ning mooduli koolis kasutamiseks on vaja küsida lisainfot koolidele mõeldud eKooli teenuspakketide kohta eKooli tugimeeskonnalt.Nõusolekute haldus – eKooli uus kasulik funktsioon

Nõusolekute haldus võimaldab koolil vanematelt vajalikke nõusolekuid koguda, mis võimaldab olla kooskõlas andmekaitseseadusest tulenevate nõuetega. Nõusolekute halduse funktsiooni loomisel lähtuti isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevatest nõuetest ning antud võimalus on kasutamiseks saadaval kõikidele põhipaketi kasutajatele. Nõusolekute haldamisel on abiks juhendmaterjal, mis on leitav eKooli teadmusbaasist. Nõusolekud lisab ja sõnastab iga kool ise ja vastutab nende selguse ja mõistetavuse eest. Nõusolekuid saavad lisada kooli juhtkond ja klassijuhataja ühele või mitmele klassile ning lapsevanemad näevad lapse profiili alt küsitud nõusolekuid. Nõusolekut saab kinnitada või tagasi võtta ainult turvaliselt eKooli sisselogitud kasutajana. Kooli juhtkonnal ja klassijuhatajal on ülevaade nõusolekutest reaalajas. Kui õpilase kohta küsitud nõusolek on veel vanemate või õpilase poolt kinnitamata, siis on see võrdväärne keeldumisega ning seetõttu on väga oluline tehtud otsusest teada anda. llma selge nõusoleku andmiseta puudub nõusolek vastava õpilase isikuandmete töötlemiseks. Kõik nõusolekute nimekirja avamised, kinnitamised, keeldumised logitakse ning logi on koolile nähtav.


Uute võimalustega liitumine

Kui kool on huvitatud hääletuste ja nõusolekute mooduli avamisest, kasutamisest ja täiendava info saamisest, siis palume pöörduda eKooli tugimeeskonna poole help@ekool.eu.


Vaata, millised teenused on koondatud eKooli Põhipaketti