13. september 2022. Häirekella moodul eKoolis

eKooli Häirekella mooduli mõjuanalüüsi II etapi uuringus (periood 1.09.2022 - 31.08.2023), uuriti, kuivõrd Häirekell toetab õppetöö alaste probleemide ennetamisel õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid. Lisaks I etapis uuritud gümnaasiumidele, keskendume mõjuanalüüsi II etapis ka põhikoolidele.

Veebinaris vaatame üle Häirekella tegevused ja mõjuuuringust saadud ettepanekud.