19.01.2023. eKooli Häirekella infotunnile registreerimine

eKool pakub õppeinfosüsteemi (https://www.ekool.eu) juba aastast 2002 ning on Eestis selle valdkonna turuliider.

Infotunnis saate esmase ülevaate õpilaste individuaalsete probleemidega tegelemiseks ning koolist väljalangemise ennetamiseks mõeldud eKooli Häirekella moodulist + koolipidajale mõeldud murelastega tegelemist hõlbustavast eKooli Distsipliini moodulist.

Registreeri end osaljaks aadressil: https://forms.gle/idN8CkoCYfNgNw3Q9

Kohtumiseni veebis!

eKooli kollektiiv
2022