Veebinarid

Alates septembrist 2020 toimuvad veebinarid – koolitused veebis kokkulepitud ajal ja teemal. Need on ühele kindlale teemale keskendunud ja järelvaadatavad.

Ettepanekud veebinaride teemade ning toimumise aja osas on teretulnud (help@ekool.eu).

Toimunud veebinarid ja lingid järelvaatamiseks:

21.10.2021 Nõusolekute haldus eKoolis.
Järelevaadatav siit:https://youtu.be/saii3ZytiHo

26.08.2021 Uus õppeaasta eKoolis – administraatorite koolitus
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/8KTcxrj4bnU

22.04.2021 Ennastjuhtiv õpilane eKoolis.
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/IAkuJJE5Ie8

11.03.2021 Valikkursused eKoolis (valikkursuste haldus, registreerumine ja side päevikuga).
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/fkZwE8hMiQo

18.02.2021 Õpilased lõpetavad kooli (kooliastme hinded, iseseisvad tööd, hinnete kandmine EHISesse).
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/_QvxPr3n_6Q

04.02.2021 Eduten Playground eesti keelse keskkonna tutvustus
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/qtHhPJQDUw0

14.01.2021 Õpilase arengu toetamine
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/_v5t7Xjt5Vo

03.12.2020 Arenguvestluse küsimused ja küsimustikud
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/xv6bVG5B5C8

19.11.2020 Arenguvestluste läbiviimine klassijuhatajale
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/E8F_jzTCz2M

05.11 Kujundava hindamise tunnistus
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/ToPP3am-gKc

8.10 Aruanded (koolijuhile, klassijuhatajale).
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/c-vwUXK8OB4

24.09 Arengukaardid eKoolis.
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/eo2qJBAap8o

10.09 Vestlused eKoolis.
Järelvaadatav siit: https://youtu.be/Q5M7V-G55bg

3.09 Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/RG_i-GAttnQ

28.08 Uus õppeaasta eKoolis. Teemaks uue õppeaasta alustamine ja kõik teised küsimused, mis tekivad.
Järelvaadatav siit: https://youtu.be/-B_INabtsxo

27.08 eKooli uued võimalused ja mõned natuke unustatud vanemad tegevused. Vaatame üle, mis eelmise aasta jooksul valmis on saanud ja vastame küsimustele.
Järelvaadatav siit: https://youtu.be/8g4ZmLO-1PQ

19.08 eKooli uute administraatorite koolitus. Teemaks on küsimused, mis alustavat kooli või alles eKooli administreerimise ülesande saanud inimest huvitada võiksid.
Järelvaadatav siit: https://youtu.be/gw2DK3l6Cbo

Arengukaardi kasutamine: õigused ja logid

Vaata ka veebinari Arengukaardid eKoolis.
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/eo2qJBAap8o

1. Arengukaartide mallide ja õpilaste kaartide leidmiseks tuleb avada ikoon Arengukaardid

2. Esimesel lehel on arengukaartide mallid. Iga malli kohta on toodud selle malliga avatud kaartide arv ja ikoon kaartide nimekirja avamiseks. 

3. Iga malliga koostatud kaartide nimekirjas on toodud õpilaste nimed, klassid, kus õpib ja kaardi viimase muutmise aeg ning kaardi avaja nimi. 

4. Kaartide nimekirja kohal on võimalus filtreerida kaarte kas õpilase perekonnanime või klassi järgi. 

5. Kaarte saab järjestada õpilase nime, klassi või muutmise kuupäeva järgi. 

6. Klikk õpilase nimel avab kaardi.

7. Iga sektsiooni juures on kuvatud olemasolevate õiguste info. Arengukaartidel on iga sektsiooni juures, õiguste nimekirja paremas servas, link rollide õiguste muutmiseks. Link on nähtav nendele rollidele, kellel on õigus selle sektsiooni õigusi muuta. Õigused on:

 • Saab lisada vastuseid
 • Näeb kõiki vastuseid
 • Saab muuta õiguseid

Rollid on: õpetajad, lapsevanemad, koolijuhid, klassijuhatajad, administraatorid, tugispetsialistid.

Kui aineõpetajatele on lisatud õigused: saab lisada vastuseid; ei näe kõiki vastuseid; ei saa muuta õigusi, siis ta näeb selles sektsioonis ainult ise-enda vastuseid ja ei midagi muud. Kui lapsevanemale on antud õigus näha kõiki vastuseid, aga mitte lisada ega muuta õigusi, siis ta näeb sektsiooni sisu, aga ei saa seda täiendada. Koolijuhi rolli õigusi ei saa ära võtta, kõik teised rollid on muudatavad. Tugispetsialist on selle konkreetse õpilasega seotud rollis.

7. Iga sektsiooni all on link “Näita logi”. Selle vajutus avab sektsiooni vastuste lisamise, muutmise, kustutamise logi. Lisatud või muudetud vastused on logist avatavad.

Vaata ka ARENGUKAARDID – I etapp

Arengukaartidele kasutamiseks palume kooli eKooli administraatoril pöörduda eKooli poole help@ekool.eu.

Arengukaardid eKoolis – I etapp

Arengukaardid on kooli poolt koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Ouiline on sellise infokogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse logimine ja teavitus -aoleme sellele eKooli arengukaartide moodulit arendades suurt tähelepanu pööranud.

Arengukaartide kasutamiseks vaata ka veebinari Arengukaardid eKoolis.
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/eo2qJBAap8o

Arengukaartide mooduli esimeses etapis avasime kõigile koolidele vaikimisi arengukaardi malli kooli õppekeeles (eesti, vene, inglise). Vormi aluseks on Rajaleidja (Innove) koostatud õpilase individuaalse arengu kaart. Praegu ei ole see veel muudetav; kooli oma arengukaartide kaartide malllide lisamine saab tehtud järgmiste sammudena.

 1. Avage õpilase kaart (Klasside lehel galeriist või kooli lehe galeriis). Profiili on lisatud uus leht “Arengukaardid”.
 2. Selle avamisel on ees tühi leht ja nupp uue kaardi avamiseks. Selle vajutamise järel avatakse mallide list (esialgu on selles üks vaikimisi olemasolev mall); vajutage ekraanil olevale lingile “Lisa uus kaart”. Kaart lisatakse. Tuleks rahulikult oodata, kuni kõik ekraani mummud on rahunenud. Sama malli põhjal saab koostada mitu kaarti, kui vaja või soovi on.
 3. Õpilase lehel kuvatakse uus arengukaart (malli nimetusega), iga kaardi juures kuvatakse selle viimase muutmise aeg. Tulevikus hakkab seal olema iga õpilase jaoks avatud kaartide nimekiri.
 4. Kaardi avab vajutus selle nimetusel.
 5. Kaardi alguses on õpilase andmed (tulevad andmebaasist ja uuendatakse igal kaardi avamisel). Järgnevad sektsioonide nimetused ja selgitused vastavalt mallis seatule.
 6. Iga sektsiooni juures on kuvatud olemasolevate õiguste info. Praegu on õigused määratud kõigile ühtemoodi ja need ei ole muudetavad: infot lisavad klassijuhataja, koolijuht, lapsega seotud tugi-spetsialist. Infot näevad samad rollid ning lapsevanem.
 7. Iga sektsiooni all on link “Näita logi”. Selle vajutus avab sektsiooni vastuste lisamise, muutmise, kustutamise logi. Lisatud või muudetud vastused on logist avatavad. Lisaklikk avab iga sektsiooni vaatamiste logi.
 8. Sektsioonides on näha senised sisestused (kui neid on) ja nupp “Lisa vastus”. Vajutus avab vastuse lisamise.
 9. Vastus võib olla tekst, pisut formaaditud tekst, tabel või loetelu. Kujundamise ikoonid on kuvatud teksti sisestamise välja kohal.
 10. Vastuse saab salvestada mustandina (näeb ainult autor) või avaldada (näevad kõik kellel on õigus selle sektsiooni sisu näha). Mustandi avadamiseks tuleb see muutmiseks avada ning siis avaldada.
 11. Vastust saab muuta (link “Muuda”). Muutmiseks avatud vastust saab kustutada.
 12. Tabeli lisamiseks tuleb valida selle veergude arv; uue rea lisab <Tab> klahvi vajutus. Tabeli lahtrid pikenevad vastavalt sisendile, uue rea lisamiseks tuleks lisada reavahetus (<Enter>). Tabel salvestada nagu iga teinegi vastus.

Vaata ka Arengukaardi kasutamine: õigused ja logid

Arengukaartidele kasutamiseks palume kooli eKooli administraatoril pöörduda eKooli poole help@ekool.eu.

Aruanded õpetajate töö kohta

Vaata ka veebinari Aruanded (koolijuhile, klassijuhatajale).
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/c-vwUXK8OB4

Aruanded annavad õpetajale ja koolijuhile ülevaate infost, mis on eKooli sisestatud ning on abiks otsuste tegemisel. Õpetajal on kasutada neli erinevat aruannet, samad aruanded on kasutuses kooli juhtkonnal.

 1. Avage kooli leht ja valige Aruanded. Kuvatakse lühidalt aruannete sisu tutvustav leht. Avage aruannete grupp Õpetajad.
 2. Töökoormuse aruanne näitab kuude kaupa õpetaja poolt eKooli sisse kantud tundide arvu päevikute kaupa. Näha on ka asendatud tunnid ja tunnid, mida õpetaja lisas asendajana. Õpetaja koormus õppeaasta kohta kokku on tellitav aruanne – selle koostamine võib võtta pisut aega. Vajutage aruande genereerimiseks ekraanil olevat nuppu. Kui aruanne on juba faili salvestatud, jääb see õpetaja lehele ka järgnevateks aastateks.
 3. Tunnikirjelduste aruanne annab esmalt päevikute loetelu ja igasse päevikusse sisse kantud tundide, kontrolltööde ja koduste ülesannete arvu. Päevikut avades kuvatakse tunnikirjelduste nimekiri, iga tunni juures on näha ka selle lisanud õpetaja nimi (nt. asendusõpetaja). Tabeli kohal on kokkuvõte: päeviku kontrolltööde ja koduste ülesannete arv ning selle päeviku tundide sisse kandmise kiirus – pisut varem, samal päeval, pisut hiljem. Sama aruannet saab avada ka eelmiste õppeaastate kohta.
 4. Kui õpetaja lõpetab töö ainepäevikuga (õppeaasta lõpeb, ainekursus saab läbi) ja kõik hinded on korrektselt olemas, soovitame õpetajal päevik lukustada. Lukustamine jätab päeviku päevikute nimekirja, lubab seda avada, aga ei luba sinna midagi lisada või parandanda. Lukustatud päevikute aruanne on kolmas õpetajale pakutavatest.
 5. Kui õppeaasta on lõppenud ja selle kohta info sisestamine ning korrigeerimine tehtud, on soovitus õppeaasta arhiveerida. Arhiveerimisel kirjutatakse kõigi ainepäevikute sisu kolme HTML faili: tabel õpilaste, tundide, hinnete ja puudumistega; tunnikirjelduste list; koduste ülesannete list. Sellised päevikud leiab õpetaja Aruannete sektsioonist Arhiiv. Päevikuid saab otsida nimetuse, õpetaja nime, aine järgi.
 6. Arhiveerimata õppeaastate päevikud leiab kooli lehelt, Õppekava sektsioonist. Valida tuleb õppekava, aine ja ainekaart. Iga ainekaardi lehel kuvatakse kõik selle ainekaardiga seotud päevikud, ka eelmiste aastate omad ja neid saab sealt avada.

Päeviku lisategevused ja filtrid

Ainepäevik on õpetaja peamine töövahend. Päeviku avamiseks tuleb see kooli lehelt leida ja klikkida päeviku nimetusel. Kuna päevik põhineb kooli õppekavas oleval ainekaardil, siis võivad igas koolis õpetajale avanevad võimalused olla pisut erinevad.

 1. Peale kooli valikut avaneb kooli leht, kus lisaks päevikutele on galerii kooli õpetajate, juhtkonna, administraatorite ja osade rollide jaoks ka õpilastega, kooli õppekava ja ainekaardid, kooli sündmused ja ajaveeb.
 2. Õpetaja valib päeviku, millega soovib tööd teha.
 3. Lisainfo ja tegevused päeviku kohta avanevad, kui kerida ekraani alla, päeviku kohal on filtrid näidatava sisu täpsustamiseks.
 4. Õpilase nimel vajutades avaneb tema leht selles päevikus lisatud hinnete, puudumiste, märkustega. Samalt lehelt saab lisada õpilasele märkamisi. Märkamised võivad olla kiitused, teated, märkused. Kui õpilasele on õpilase kaardil lisatud aineõpetajatega jagatud kooli märkmeid või dokumente, on need näha sellel lehel. Lisatud dokumendile viitab ikoonike päeviku nimekirjas õpilase nime taga.
 5. Tagasi päeviku ruudustikku viib kollane ikoon päeviku ülemises paremas nurgas.
 6. Et infot valida ja trükkida, saab kasutada filtreid: Kokkuvõtvad hinded, Ainetunnid, Kontolltööd, Kõik hinded või Puudumised. Iga filtriga kuvatavat infot saab trükkida.
 7. Et leida õpilasi, kes on koolist lahkunud või enam päevikusse ei kuulu, saab kasutada õpilaste valiku filtrit. Vaikeväärtus on “Aktiivsed õpilased”, selle asemel saab valida “Endised õpilased” või “Kõik õpilased”. Ka lahkunud õpilastele saab lisada hindeid ja puudumisi.
 8. Päevikus olevat infot saab filtreerida ka õppeperioodide kaupa, vaikevalik on õppeaasta, s.o. kuvatakse õppeaasta kõik sisendid. Õppeperioodide filter rakendub kogu päeviku sisule – teistele filtritele (näiteks õppeperioodi puudumised); statistikale, tunnikirjelduste listile.
 9. Päeviku all on sisse kantud tundide loendur. Plaanitud tundide arv leitakse päevikuga seotud ainekaardilt. Et näha hinnete ja puudumiste statistikat, tuleks avada “Näita statistikat” valik.
 10. Aineõpetaja ja koolijuht saab saata päevikust teateid õpilastele. Saadetud teateid näeb peale vastava sektsiooni avamist. Uue teate lisab vajutus nupul “Lisa teade”. Teate adressaate saab valida, vaikimisi läheb teade kõigile päevikus olevatele õpilastele. Teade on õpilaste ja lapsevanemate uudisvoos näha 30 päeva.
 11. Tunnikirjelduste nimekirjas on selle päeviku ainetunnid, kontrolltööd, kodused ülesanded ja kokkuvõtvad hinded. Iga elementi saab sellel klikkides avada ja teha muudatusi või siis seda kustutada. Tundi, kontrolltööd, kokkuvõtvat hinnet ei saa kustutada, kui sellega on seotud hindeid või puudumisi.
 12. Oma päevikuga asendusõpetaja sidumiseks või olemasolevate asenduste kustutamiseks tuleb kerida päevik alla ja avada asenduste sektsioon “Näita asendusõpetajaid”. Iga asenduse real on selle lõpetamise ikoon (prügikast). Uue asenduse lisamiseks vajutada “Lisa asendusõpetaja”, valida kolleeg, kes asenduse saab ja kooli defineeritud põhjuste hulgast valida põhjendus.
 13. Kui päevikusse lisandub õpilasi, kes selle nimekirjast puuduvad, saab õpetaja ise päeviku nimekirja täiendada. Vajutada tuleks “Lisa päevikusse õpilased” ja teha valik. Kui mõni valitud õpilastest päevikust lahkub, tuleb avada nopitud õpilaste nimekiri “Näita päevikusse lisatud õpilasi” ja eemaldada õpilane. Edasi näeb teda “Endised õpilased” filtriga.
 14. Õpetaja saab päevikust hallata selle päevikuga seotud Materjale, eemaldada seoseid või lisada uusi materjale. Samas on võimalus liikuda opiq.ee keskkonda.

Päevikuga töötamine: hinnete lisamine ja muutmine

Vaata ka veebinari Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/RG_i-GAttnQ

 1. Õpetaja saab lisada hindeid ühele õpilasele või grupile õpilastele korraga, samal vormil.
 2. Üksikule õpilasele hinde lisamiseks tuleb vajutada tunni või kontrolltöö veerus selle õpilase lahtril. Uus vorm avatakse, kus saab vajutada “Lisa hinne” ning lisada hinde märgi ja kommentaari. Kui lisatud hinnet ei leitud päevikuga seotud kooli hindeskeemis, saab õpetaja veateate ja loetelu lubatud hinnete kohta. Lisatud kommentaare saab edasiseks (taas)kasutuseks salvestada.
 3. Mitmele või kõigile õpilastele sama tunni või kontrolltöö eest hinde lisamiseks tuleks vajutada veeru päisel (tunni või kontrolltöö kuupäeval). Avatakse vorm hinnete ja kommentaaride sisestamiseks.
 4. Igal õpilasel saab sama tunni või kontrolltöö eest olla kaks hinnet. Uue hinde lisamiseks vajutage + märgil esimese hinde taga.
 5. Kui õpilased on lisanud hindelise ülesande vastuse failina, saab neid faile avada GooglePreview vaatena või alla laadida.
 6. Igas päevikus saab koguda hinnete kommentaare, et neid korduvalt kasutada. Ühe päeviku kommentaaride teise päevikusse saamiseks tuleks kasutada kopeerimist algsest asukohast ja kleepimist uude päevikusse. Kommentaare saab kopeerida igalt poolt, reavahetus tekstis eristab need. Kommentaaride kasutamist saab katkestada vastavale linnukesele vajutusega.
 7. Perioodi-, aasta-, kursuse hinnete lisamine käib täpselt samamoodi kui tunnihinnetel. Avatavas vormis näidatakse iga õpilase kohta kõiki tunni- ja kontrolltöö hindeid alates eelmise perioodihinde kuupäevast. Kui kool kasutab keskmise hinde arvutamist, on hinnete aritmeetiline keskmine kuvatud. Saab kasutada samu kommentaare kui tunnihinnete jaoks. Salvesta lõpetab hinnete lisamise.
 8. Iga üksikut hinnet saab muuta või kustutada. Muutmiseks tuleb vajutada hindel ja avada see. Hinde taga on kaks ikooni: muutmise ikoonil vajutus avab hinde muutmise vaate; ka kommentaari parandamine on hinde muutmine. Kui muudeti hinde väärtust, kuvatakse uus hinne päevikus lisatud *-ga. Saab hinnet muuta ka nii, et selle uus väärtus on sama mis vana, selleks tuleks märkida hinde all oleva teate märkeruut. Hinde kustutab vajutus prügikasti märgil.
 9. Kõiki hinnete lisamisi, parandamisi, kustutamisi ning hinde kommentaare näevad õpilane ja lapsevanem uudisvoos 30 päeva. Hinnete muutmisel ja kustutamisel saab avada nende eelmise väärtuse. Iga hinde juures kuvatakse selle lisanud õpetaja nime, hinde lisamise aega ning on võimalus avada kas seotud kontrolltöö sisu või tunnikirjeldus.

Päevikuga töötamine: puudumiste lisamine

Vaata ka veebinari Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/RG_i-GAttnQ

 1. Avage vajalik päevik
 2. Et märkida, kes puudub, vajutage õpilase lahtril tunni veerus. Avatakse lisavorm (sama mis tundi sisse kandes) ja seal eemaldada linnuke “Oli tunnis:” taga. Avatakse kooli defineeritud puudumiste klassifikaator, esimene on tavaliselt kooli “vaikimisi” puudumise põhjus, reeglina teadmata põhjusel puudumise kohta. Kõik õpilased, kes ei puudu, osalevad tunnis ja saavad vajaliku märke admebaasi automaatselt.
 3. Et puudumist kustutada, avage uuesti puudumise lisaaken ja lisage linnuke “Oli tunnis:” taha.
 4. Puudumisi saab märkida ka mitmele õpilasele korraga – avage tunni veerg (päises selle kuupäeval klikkides). Puuduvatele õpilastele tuleb lisada puudumist tähistav märge. Kui klassijuhataja on juba lisanud selle puudumise kohta tõendi, muutub õpetaja lisatud märk kohe salvestamise järel puudumise põhjust märkivaks märgiks. Kui klassijuhataja lisab põhjused hiljem, muutuvad märgid vastavalt sellele.
 5. Puudumiste märkimise lihtsustamiseks on võimalik tunnile lisada kohe kõik põhjusega puuduvad (tõendite alusel) õpilased. Selleks tuleb peale tunni veeru avamist vajutada päises olevat rohelist nuppu “Kogu puudumised”. Sisse kantud tõendite alusel puuduvad õpilased saavad puudumise märgi. Kui õpilane oli ikkagi kohal, saab õpetaja puudumise märgi kustutada. Salvestamine lõpetab tegevuse.

Lisa tunde, kodutöid ja hindelisi ülesandeid

Vaata ka veebinari Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/RG_i-GAttnQ

Uute tundide, koduste ülesannete, kontrolltööde lisamiseks tuleb kasutada + märki päeviku ülemises vasakpoolses nurgas, õpilaste nimekirja kohal. Seal on näha kõik selle konkreetse päeviku jaoks ainekaardil määratud võimalused.

 1. Uue ainetunni lisamiseks valige “Uus ainetund” ja avatakse aken tunni info sisestamiseks. Kohustuslik on sisestada tunni number päevas (mitmes tund see on), sest selle alusel kogutakse kokku Puudumiste päevikud. Ainetunni info saab mugavamalt lisada õpetaja töökavast. Tunni salvestamiseks on kolm võimalust:
  • salvestada tund. Päevikusse lisatakse uus veerg.
  • vajutades “Salvesta ja lisa hinded” vajutuse järel avatakse tunni veerg päevikus hinnete ja puudumiste lisamiseks.
  • vajutades “Salvesta ja lisa kodune ülesanne” saab kohe jätkata tööd uue koduse ülesande lisamisega.
 2. Uue koduse ülesande lisamiseks tuleb + märgiga avanevast menüüst valida “Uus kodune ülesanne”. Avatavas aknas tuleb täita väljad, ülesande tähtaega on kõige parem valida “Ülesannete kalendrist”. Koduse töö lisamiseks saab kasutada õpetaja töökava. Kodune ülesanne võib olla individuaalne – ainult mõned õpilastest peavad seda tegema ja ka nägema. Individuaalse ja grupi ülesande määramiseks lisage linnuke märkeruutu “Individuaalne kodutöö” ja tehke valik õpilaste hulgast.
 3. Et lisada uut hindelist ülesannet või kontrolltööd, tuleb + märgiga avanevast menüüst valida “Uus hindeline ülesanne/kontrolltöö”. Nende vahe tekib kontrolltööde plaani lisamise linnukeses. Avataval vormil tuleb sisestada ülesandega seotud info. Ülesande tähtaega on kõige parem valida “Ülesannete kalendrist”. Hindelise ülesande või kontrolltöö lisamiseks on mugav kasutada õpetaja töökava. Kui õpilased saavad vastata ülesndele failiga, tuleb vastavasse märkeruutu lisada linnuke.
 4. Ainetunni, hindelise ülesande, koduse ülesande kirjeldustes muudatuste tegemiseks tuleb kerida päeviku alla olevale Tunnikirjelduste nimekirjale. Iga elementi nimekirjas saab sellel vajutades avada, et näha selle täielikku sisu; igal real on märkeruut ainetunni või ülesande muutmiseks ning prügikast kustutamiseks. Ainetundi või hindelist ülesannet, millega on seotud hinded või puudumised, kustutada ei saa.
 5. Perioodihinde või aastahinde veeru lisamiseks tuleb + märgiga avatavast menüüst valida kooli defineeritud õppeperioodide nimetustega eristatav kokkuvõttev hinne. Iga kokkuvõtvat hinnet saab lisada üks kord. Päevikusse lisatakse uus veerg, mille taust on erineva värviga.
 6. Perioodihinde veergu selle päisel klikkides avades näete lisaks õpilaste nimekirjale iga õpilase tunni- ja kontrolltööde hindeid ning kui kool arvutab keskmist hinnet, siis ka hinnete aritmeetilist keskmist. Hindeid näidatakse eelmisest perioodihindest või õppeaasta algusest alates.

Õpetaja töökava

Vaata ka veebinari Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/RG_i-GAttnQ

Õpetaja töökava aitab õpetajal oma ainekursust planeerida, kasutada sama õpisisu erinevates päevikutes, erinevatel õppeaastatel, eri koolides. Kui töökava on jagatud kolleegidega, saavad nad kasutada sama õpisisu oma klasside õpetamisel. Töökavad, mis on seotud kooli päevikutega, on nähtavad kooli juhtkonnale, aga mitte kodule. Lisaks on eKooli lisatud avalikud töökavad – Innove välja töötatud näidistöökavadest on osa eKooli sisse kantud ja kõigile õpetajatele vabalt oma töökava aluseks kopeeritavad.

 1. Et näha, hallata ja lisada töökavasid, vajutage “Töökava / Materjalid” ikoonil eKooli päises. Avatakse aken, kus töökavad on näha vasakpoolses menüüs.
 2. Uue töökava lisamiseks vajutage “Lisa töökava”. On võimalik lisada töökava algusest peale, kopeerida olemasolevast (õpetaja enda või temaga jagatud) töökavast, kasutada avalikku töökava või koguda töökava elemendid olemasolevast, korralikult täidetud päevikust.
 3. Olemasoleva töökava muutmiseks tuleb see nimekirjast avada. Iga töökava on jagatud teemadeks ja alamteemadeks. Alamteemasid saab kasutada tunnikirjelduste lisamiseks päevikusse. Alamteemaga võib olla seotud kodune ülesanne. Igas teemas võivad olla kirjeldatud kontrolltööd.
 4. Uue teema lisamiseks võimalus on teemade nimekirja lõpus. Iga teema kohta saab lisada täiendavat infot.
 5. Teemasse saab lisada nii mitu alamteemat ja kontrolltööd nagu soovite.
 6. Alamteemasid saab tõsta ühest teemast teise ning nende järjestust muuta (teemasid või alamteemasid ümber järjestada)
 7. Et töökava päevikus kasutada, tuleb see päeviku(te)ga siduda. Iga päevik saab olla korraga seotud vaid ühe töökavaga, aga päevikuga saab üksteise järel sisuda mitmeid töökavu.
 8. Iga töökava saab jagada kolleegidega. Ainult töökava autor saab lõpetada või lisada jagamisi.
 9. Päevikus saab töökava kasutada ainetundide kirjelduste lisamiseks: avada päevik, vajutada uue tunni lisamisel, teha valik töökava teema ja alamteema osas. Valitud alamteema pealkiri kantakse tunni sisu välja ja alamteema kirjeldus tunnikirjelduseks.
 10. Töökavast saab sarnaselt valida kontrolltöid. Kui olete uue kontrolltöö lisamisel, kuvatakse töökavas valikutena vaid teemaga seotud kontrolltööde kirjed.
 11. Kui õpetaja kasutab töökava koduste ülesannete lisamisel, on valikus kuvatud vaid alamteemadega seotud kodused ülesanded.

Õppematerjalide kasutamine

eKoolis on õppematerjalide õpilastega jagamiseks mitmeid erinevaid võimalusi. Nii saab õpetaja faile ja linke lisada otse päevikusse, kontrolltööde või koduste ülesannete lisana või siis kasutada Materjalide keskkonda. Materjalidena üles laetud failid on õpetaja omad, ta saab neid kasutada kas teisetes koolides, kus õpetab või peale koolist lahkumist. Kooli juhtkond näeb ainult tema kooli päevikutega jagatud materjale.

 1. Et näha oma Materjale, vajutage ikoonil “Töökavad/Materjalid” eKooli päises, leht avatakse.
 2. Siin saate lisada faile kasutades nuppu “Lisa fail”. Valida tuleb fail ning sisestada selle nimetus. Saate valida päevikud, millede õpilastega faile jagatakse.
 3. Failidele lisaks saab sisestada linke teistes keskkondades asuvatele materjalidele.
 4. Materjale saab päevikule lisamiseks valida või uusi faile üles laadada igast ainepäevikust – kerige päeviku lehe lõpuni, seal leiate jaotuse “Näita töökava / materjale”.
 5. Juba lisatud faile saab päevikuga linkida, valides “Vali olemasolevatest materjalidest” või lisada Materjalide keskkonda uusi faile valides “Lisa uus fail”
 6. Faile ja linke saab lisada igale hindelisele ülesandele või kontrolltööle ning kodustele ülesannetele.

Õpetaja lisab ise päeviku

 1. Kooli andmed > õpetaja saab ise päevikut lisada
 2. Lisa päevik: sisestada päeviku nimetus, valida õppekava ja ainekursus;
 3. lisada päevikule õpilased – noppida.