Puudumistõenditega seotud tegevused

  1. Lapsevanem leiab puudumistõendi saatmiseks vajaliku nupu oma või oma lapse lehelt. Õpilaste jaoks ei ole tõendi saatmine võimalik.
  2. Lapsevanem valib lapse; kooli valik on vajalik siis, kui laps õpib mitmes koolis (näiteks üldhardisukoolis ja huvikoolis). Kindlasti tuleb märkid apuudumise alguse päev, saab valida ka lõpupäeva. Tõendi maksimaalne pikkus on 30 päeva. Lapsevanem märgib (lühidalt) puudumise põhjuse jja saadab tõendi kooli. Sama puudumise perioodi kohta saab saata mitu tõendit.
  3. Klassijuhataja näeb oma klasside lehe avamisel kinnitamata tõendite arvu Puudumiste päeviku ikooni juures. Peale puudumiste päeviku avamist näeb kinnitamata tõendi kollast ikoonikest õpilase nime juures. Õpilase nimel vajutus avab tema detailvaate ja seal on näha nii õppeaasta jooksul juhtunud puudumised kui ka saadetud tõendid. Puudutud tunnid on parema ülevaate saamiseks kogutud järjestikuste puudumiste kaupa gruppidesse.
  4. Klassijuhataja kas kinnitab tõendi – valib kooli klassifikaatorist puudumiste põhjuse või lükkab selle tagasi ning lisab omapoolse selgituse sellele. Puudumise aineõpetaja poolt sisestatud teadmaat põhjusel puudumine asendub kohe põhjusega.
  5. Lapsevanem näeb tõendi kinnitamist või tagasi lükkamist oma uudisvoos.
  6. Et saada ülevaade õppeaasta jooksul toimunud puudumistest tuleks Kiirviidetes vajutada lapse nime taga puudumiste osas oleval linkit “Näita kõiki”. Eraldi lehel kuvatakse kõik õppeaasta puudumised, tõendid, kinnitamised, tagasi lükkamised ja märkamised.