Veebinarid

Alates septembrist 2020 toimuvad veebinarid – koolitused veebis kokkulepitud ajal ja teemal. Need on ühele kindlale teemale keskendunud ja järelvaadatavad.

Ettepanekud veebinaride teemade ning toimumise aja osas on teretulnud (help@ekool.eu).

Toimunud veebinarid ja lingid järelvaatamiseks:

21.10.2021 Nõusolekute haldus eKoolis.
Järelevaadatav siit:https://youtu.be/saii3ZytiHo

26.08.2021 Uus õppeaasta eKoolis – administraatorite koolitus
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/8KTcxrj4bnU

22.04.2021 Ennastjuhtiv õpilane eKoolis.
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/IAkuJJE5Ie8

11.03.2021 Valikkursused eKoolis (valikkursuste haldus, registreerumine ja side päevikuga).
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/fkZwE8hMiQo

18.02.2021 Õpilased lõpetavad kooli (kooliastme hinded, iseseisvad tööd, hinnete kandmine EHISesse).
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/_QvxPr3n_6Q

04.02.2021 Eduten Playground eesti keelse keskkonna tutvustus
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/qtHhPJQDUw0

14.01.2021 Õpilase arengu toetamine
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/_v5t7Xjt5Vo

03.12.2020 Arenguvestluse küsimused ja küsimustikud
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/xv6bVG5B5C8

19.11.2020 Arenguvestluste läbiviimine klassijuhatajale
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/E8F_jzTCz2M

05.11 Kujundava hindamise tunnistus
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/ToPP3am-gKc

8.10 Aruanded (koolijuhile, klassijuhatajale).
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/c-vwUXK8OB4

24.09 Arengukaardid eKoolis.
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/eo2qJBAap8o

10.09 Vestlused eKoolis.
Järelvaadatav siit: https://youtu.be/Q5M7V-G55bg

3.09 Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/RG_i-GAttnQ

28.08 Uus õppeaasta eKoolis. Teemaks uue õppeaasta alustamine ja kõik teised küsimused, mis tekivad.
Järelvaadatav siit: https://youtu.be/-B_INabtsxo

27.08 eKooli uued võimalused ja mõned natuke unustatud vanemad tegevused. Vaatame üle, mis eelmise aasta jooksul valmis on saanud ja vastame küsimustele.
Järelvaadatav siit: https://youtu.be/8g4ZmLO-1PQ

19.08 eKooli uute administraatorite koolitus. Teemaks on küsimused, mis alustavat kooli või alles eKooli administreerimise ülesande saanud inimest huvitada võiksid.
Järelvaadatav siit: https://youtu.be/gw2DK3l6Cbo

Arengukaardi kasutamine: õigused ja logid

Vaata ka veebinari Arengukaardid eKoolis.
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/eo2qJBAap8o

1. Arengukaartide mallide ja õpilaste kaartide leidmiseks tuleb avada ikoon Arengukaardid

2. Esimesel lehel on arengukaartide mallid. Iga malli kohta on toodud selle malliga avatud kaartide arv ja ikoon kaartide nimekirja avamiseks. 

3. Iga malliga koostatud kaartide nimekirjas on toodud õpilaste nimed, klassid, kus õpib ja kaardi viimase muutmise aeg ning kaardi avaja nimi. 

4. Kaartide nimekirja kohal on võimalus filtreerida kaarte kas õpilase perekonnanime või klassi järgi. 

5. Kaarte saab järjestada õpilase nime, klassi või muutmise kuupäeva järgi. 

6. Klikk õpilase nimel avab kaardi.

7. Iga sektsiooni juures on kuvatud olemasolevate õiguste info. Arengukaartidel on iga sektsiooni juures, õiguste nimekirja paremas servas, link rollide õiguste muutmiseks. Link on nähtav nendele rollidele, kellel on õigus selle sektsiooni õigusi muuta. Õigused on:

 • Saab lisada vastuseid
 • Näeb kõiki vastuseid
 • Saab muuta õiguseid

Rollid on: õpetajad, lapsevanemad, koolijuhid, klassijuhatajad, administraatorid, tugispetsialistid.

Kui aineõpetajatele on lisatud õigused: saab lisada vastuseid; ei näe kõiki vastuseid; ei saa muuta õigusi, siis ta näeb selles sektsioonis ainult ise-enda vastuseid ja ei midagi muud. Kui lapsevanemale on antud õigus näha kõiki vastuseid, aga mitte lisada ega muuta õigusi, siis ta näeb sektsiooni sisu, aga ei saa seda täiendada. Koolijuhi rolli õigusi ei saa ära võtta, kõik teised rollid on muudatavad. Tugispetsialist on selle konkreetse õpilasega seotud rollis.

7. Iga sektsiooni all on link “Näita logi”. Selle vajutus avab sektsiooni vastuste lisamise, muutmise, kustutamise logi. Lisatud või muudetud vastused on logist avatavad.

Vaata ka ARENGUKAARDID – I etapp

Arengukaartidele kasutamiseks palume kooli eKooli administraatoril pöörduda eKooli poole help@ekool.eu.

Arengukaardid eKoolis – I etapp

Arengukaardid on kooli poolt koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Ouiline on sellise infokogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse logimine ja teavitus -aoleme sellele eKooli arengukaartide moodulit arendades suurt tähelepanu pööranud.

Arengukaartide kasutamiseks vaata ka veebinari Arengukaardid eKoolis.
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/eo2qJBAap8o

Arengukaartide mooduli esimeses etapis avasime kõigile koolidele vaikimisi arengukaardi malli kooli õppekeeles (eesti, vene, inglise). Vormi aluseks on Rajaleidja (Innove) koostatud õpilase individuaalse arengu kaart. Praegu ei ole see veel muudetav; kooli oma arengukaartide kaartide malllide lisamine saab tehtud järgmiste sammudena.

 1. Avage õpilase kaart (Klasside lehel galeriist või kooli lehe galeriis). Profiili on lisatud uus leht “Arengukaardid”.
 2. Selle avamisel on ees tühi leht ja nupp uue kaardi avamiseks. Selle vajutamise järel avatakse mallide list (esialgu on selles üks vaikimisi olemasolev mall); vajutage ekraanil olevale lingile “Lisa uus kaart”. Kaart lisatakse. Tuleks rahulikult oodata, kuni kõik ekraani mummud on rahunenud. Sama malli põhjal saab koostada mitu kaarti, kui vaja või soovi on.
 3. Õpilase lehel kuvatakse uus arengukaart (malli nimetusega), iga kaardi juures kuvatakse selle viimase muutmise aeg. Tulevikus hakkab seal olema iga õpilase jaoks avatud kaartide nimekiri.
 4. Kaardi avab vajutus selle nimetusel.
 5. Kaardi alguses on õpilase andmed (tulevad andmebaasist ja uuendatakse igal kaardi avamisel). Järgnevad sektsioonide nimetused ja selgitused vastavalt mallis seatule.
 6. Iga sektsiooni juures on kuvatud olemasolevate õiguste info. Praegu on õigused määratud kõigile ühtemoodi ja need ei ole muudetavad: infot lisavad klassijuhataja, koolijuht, lapsega seotud tugi-spetsialist. Infot näevad samad rollid ning lapsevanem.
 7. Iga sektsiooni all on link “Näita logi”. Selle vajutus avab sektsiooni vastuste lisamise, muutmise, kustutamise logi. Lisatud või muudetud vastused on logist avatavad. Lisaklikk avab iga sektsiooni vaatamiste logi.
 8. Sektsioonides on näha senised sisestused (kui neid on) ja nupp “Lisa vastus”. Vajutus avab vastuse lisamise.
 9. Vastus võib olla tekst, pisut formaaditud tekst, tabel või loetelu. Kujundamise ikoonid on kuvatud teksti sisestamise välja kohal.
 10. Vastuse saab salvestada mustandina (näeb ainult autor) või avaldada (näevad kõik kellel on õigus selle sektsiooni sisu näha). Mustandi avadamiseks tuleb see muutmiseks avada ning siis avaldada.
 11. Vastust saab muuta (link “Muuda”). Muutmiseks avatud vastust saab kustutada.
 12. Tabeli lisamiseks tuleb valida selle veergude arv; uue rea lisab <Tab> klahvi vajutus. Tabeli lahtrid pikenevad vastavalt sisendile, uue rea lisamiseks tuleks lisada reavahetus (<Enter>). Tabel salvestada nagu iga teinegi vastus.

Vaata ka Arengukaardi kasutamine: õigused ja logid

Arengukaartidele kasutamiseks palume kooli eKooli administraatoril pöörduda eKooli poole help@ekool.eu.

Lõpuhinded EHISesse

 1. Enne hinnete kandmistEHISe lõputunnistuste moodulisse peaks üle kontrollima kaks aruannet:
  • iseseisvate tööde aruanne. Kas kõigil õpilastel on iseseisva töö märge olemas ja kas selle sisu on õige. Aruanded > EHIS > aruandes olevad tööd jõuavad ka EHISe hinnete eksporti. Päevik(ud), kus need tööd on sisestatud, peavad olema lukustatud.
  • õppekava aruanne. Aruanded > õppekava > kooli õppekavad. Siin peab üle kontrollima, kas kõigil õppekava ainetel on küljes RÕK aine ja aine laiend ning kas need on korrektsed.
 2. Muudatused õppekavas tuleb teha enne hinnete eksporti, selleks avada Õppekava leht ja vajalik õppekava aine ning lisada või vahetada seosed RÕK ainetega. Ainult RÕK aine seosega info jõuab EHISe hinnete ekspordi faili.
 3. Enne hinnete ekspordi alustamist saab üle vaadata gümnaasiumi jaoks lõpupäevikud ja põhikooli jaoks aasta- ja eksamihinnetega ainepäevikud. Ainepäevikud tuleb enne ekspordi alustamist lukustada. Sama kehtib gümnaasiumi lõpueksamitega ainepäevikute kohta – need tuleb lukustada. Lõpupäevikud leiate kooli lehel Õppekavade sektsioonist. Hinde lisamise õigusega õpetaja saab lisada kooliastmehinded ning vajadusel ka muuta ekspordi faili kaasa antavat läbitud kursuste arvu.
 4. Hinnete ekspordifaili koostamiseks tuleb tellida uus aruanne. Nimekrijas on olemas seni koostatud aruande failid, igale failile on lisatud koostamise aeg, tellija ja mis klasside ja milline info seal on. Tellimisel tuleb valida õppeaasta, aruande tüüp: “Kooliastmehinded ja eksamihinded” või “Aastahinded ja eksamihinded”. Esimesel juhul kogutakse faili kõik õpilase selle õppekava lõpuhinded ja käimas oleva aasta aastahinded; teisel juhul käimas oleva aasta aastahinded ja eksamihinded. Valida tuleb klass. Valida, kas andmete üle kandmisel EHISesse muudetakse lõputunnistuse hinnetelehe malli või mitte. Soovitus on paljude valikainetega gümnaasiumis malli muuta (või kasutada hoopis mallideta hinnetelehte), põhikoolis aga mitte. Faili genereerimine jääb ootele ja saadab koostaja e-postkasti kirja, kui töö valmis on.
 5. Enne hinnete ekspordi faili tellimist võib üle vaadata hinnete aruande. Seal on täpselt samad ained ja kursused, mis ekspordi xml saavad. Vigade leidmisel tuleks need parandada. Aruande koostamise tingimused on samad kui xml ekspordi failil. Hinnete arunnet saab kerida, seda saab avada täisekraanil või Excelis.
 6. Kui aruanne on koostatud, lisatakse nimekirja faili info ning võimalus seda avada (alla laadida), kustutada. Kui aruande koostamisel oli valitud, et EHISe mallis olevad ained kirjutatakse üle, koostatakse lisaks xml failile valikainete nimekirjad iga õpilase kohta. See võimaldab lisakontrolli enne info lõputunnistuse hinnetelehele kandmist.
 7. Hinnete xml fail on kokku pakitud zip formaadis, selle avamise järel tuleks xml fail salvestada sobivasse kausta. Faili saab avada kas xml editoride või lihtsamate tekstiredaktoritega. Failis oleva info lugemiseks on toodud ekraanil tekstidokumendis väike spikker. Iga hinde kohta on teada aine tüüp: K kohustusliku aine; V valikaine; E eksami ja I iseseisva töö jaoks. Aine nimetuse asemel on failis tema tähis RÕK ainete klassifikaatoris, see on kättesaadav EHISe lehel ja juhendistes.
 8. EHISes tuleks veenduda, et lõpetajate andmed on Lõpudokumentide moodulisse loetud ja neile ja (põhikooli jaoks, aga enamasti ka gümnaasiumis) hinnetelehe korrektsed mallid lisatud. Seejärel avada leht “Laadimine”, valida hinnete xml fail ja slle andmed üles laadida. Kui tulemuseks on punased veateated, ei lisatud EHISesse mingit selles failis olnud infot; kui teated on musta värvi, siis loeti andmed sisse ja Te saate hoiatused.
 9. Koostatud hinnetelehte näeb lõpetajate kaupa ja saab kontrollida seal olevat infot. Hinnete üle kandmist korrates kirjutatakse olemas olev info üle.

Kooli õppekava

 1. Kooli õppekava(d) leiab kooli lehe menüüst viimase valikuna – Õppekava. Kuvatakse koolis olemas olevad õppekavad, need võivad olla ka kasutusest (ajutiselt) eemaldatud – arhiveeritud. Arhiveeritud õppekava saab taas aktiveerida. Õppekavas on ained, mis jagunevad ainekursusteks.
 2. Uue õppekava lisamiseks valida menüüst “Lisa uus”; sisestada õppekava nimetus ning soovi korral lühikirjeldus. Õppekava võib toimuda kas kursustena või õppeperioodides:
  Kursustena toimuvas õppekavas on iga kursuse (päeviku) tulemuseks kursusehinne, aastahindeid ei ole. Nii õpib Eestis gümnaasium; aine kokkuvõtteks õppekavas lisatakse kooliastme lõpuhinne.
  Perioodidena toimuvas õppekavas on päevikus õppeperioodi hinded (veerandi-, trimestri-, perioodihinded) ning lõpuks saab lisada aastahinde. Nii õpib Eestis põhikool.
 3. Määrata tuleb, millistes klassides see õppekava kehtib. Klassid on valikus õppimise aasta alusel; sama aastaga klasside jaoks võib kehtida mitu õppekava.
 4. Lisaks saab õppekava siduda ühega Eesti riiklikest õppekavadest. Selle alusel pakutakse kooli õppeainete klassifitseerimiseks RÕK aineid. Sarnane teadmine on oluline Õpianalüütika vaatamisel ning hinnete üle kandmisel EHISesse.
 5. Ained, mida õppekavasse kanda saab, peavad olema esmalt kirja pandud Klassifikaatorite lehel. Lisada aine nimetus. Ainete järjekorda saab muuta (vajutada “Järjesta ümber” linki tabeli kohal). Selles järjestuses, nagu siin, ilmuvad ained tunnistusele ja teistesse aruannetesse.
 6. Lisage õppekavasse ained – sisesta aine nimetus õppekavas, vali seotud kooli ainete nimekirja aine (Klassifikaatoritest), vali seotud RÕK aine. Näiteks on vene keel Teie kooli põhikoolis õppekava aine “Vene keel) (B keel)”; seotud kooli aine “Vene keel” (ilmub tunnistusele); seotud RÕK aine “B-võõrkeel”, täpsustus Vene. Gümnaasiumis on õppekava aineks “Matemaatika”, kooli aineks “Matemaatika” ja RÕK aineks “Lai matemaatika”. Samas saab määrata, kas selles aines lisatakse kooliastmehinded (koostatakse lõpupäevik) ja kellel on õigus seda teha ning mis hindeskeemi kasutatakse.
 7. Lisage ainekaardid – kas ühe kursuse või ühe aasta õppetöö kohta. Ainekaardil määratakse päevikutes kasutatav hindamine ja hindeskeemid. Iga ainekaart on ühes päevikus õpetatava aineosa või õppeaasta kohta. Kasutada saab perioodides õpetatava õppekava jaoks tunnihindeid, hindelise ülesande (kontrolltöö) hindeid, perioodihindeid, aastahindeid, eksamihindeid, teist tüüpi kokkuvõtvaid hindeid (nt. loovtööde jaoks). Kursustena õpetatava õppekava ainekaartidel on valikus tunnihindeid, hindelise ülesande (kontrolltöö) hindeid, kursusehindeid, eksamihindeid, teist tüüpi kokkuvõtvaid hindeid (nt. iseseisvate jaoks).
 8. Määrake ainekaardi eest vastutav õpetaja. Õpetaja saab avada oma ainekaarte ja neid täiendada.
 9. Kooli õppekavast annab ülevaate õppekava aruanne: avage Aruanded, avage jaotus “Õppekava” ja valige õppekavade aruanne. Valige õppekava. Kuvatakse selle õppekava määratlused ning millistes klassides ainekursused on lisatud ja milline on hindamine.
 10. Päeviku lisamisel tuleb valida päevikuga seotud õppekava ja ainekursus. Avage Õppeaasta leht, valige Päevikud. + märk avab päeviku lisamise. Tuleb valida õppekava ja selle õppekava ainekursuste seast vajalik. Lisada õpetaja ja päeviku nimetus. Päevikuga seotud ainekaart määrab selles päevikus kasutatava hindamise. Päevikus saadud hinded jäävad seotuks päeviku õppekava ja ainega.
 11. Kui õpetaja lisab ise päeviku, siis teeb ta samuti valiku õppekava ja ainekaardi jaoks. Päevikusse tuleb õpilased lisada nende noppimisega.
 12. Kui õpetaja on määratud ainekaardi eest vastutajaks, saab ta kooli lehelt Õppekavade alt avada ainekaardi ja seda täiendada. Märge ainekaardi muutmiseks ilmub vaid neile kaartidele, millele õpetaja on vastutajaks märgitud.

Puudumised (koolijuht)

Vaata ka veebinari Aruanded (koolijuhile, klassijuhatajale).
Järelevaadatav siit:https://youtu.be/c-vwUXK8OB4

Kooli juhtkonnal on vajalik saada kiire ja tegelikel andmetel põhinev ülevaade kõigest, mis koolis juhtub. Videojuhendis näitame, kuidas koolijuht saab leida infot puudumiste kohta ja tegeleda probleemidega enne, kui need liiga suureks muutuvad.

 1. Puudumistest ülevaate saamiseks ja nende põhjendamiseks on peamine töövahend klassi puudumiste päevik. Selle leiab Kõik päevikud lehelt kooli lehel. Päeviku ikooni juures olev number näitab käsitlemata puudumistõendite arvu. Selle järgi saab kiiresti hinnata klassijuhatajate tõendite kinnitamise hoolikust.
 2. Puudumiste päevikus on puudumised näidatud graafiliselt, tulenevalt puudumise märkimise tunni järjenumbrist päevas. Käsitlemata tõenditele viitav kollane märk on selle õpilase nime taga, kellel tõend on. Põhjendatud puudumised on märgitud roheliste, põhjuseta puudumised punaste ruudukestega. Kui puudumisele ei ole põhjust lisatud, siis on ruudu sees ?.
 3. Õpilase nimel vajutades avab tema puudumiste ja märkamiste detailvaate. Koolijuht näeb sama infot mis klassijuhataja, aga tal ei ole õigus midagi muuta, näiteks tõendeid kinnitada või puudumisi põhjendada.
 4. Puudumiste aruanded avanevad Aruannete aknas Puudumiste valikuga. Koolijuht saab kõiki aruandeid küsida kas kõigi klasside kohta ülevaatena või valides filtrist vajaliku klassi tunnuse. Kõik aruanded on filtreeritavad kas õppeperioodide kaupa või terve aasta kohta. Puudumiste aruandeid saab vaadata vaid käimas oleva õppeaasta kohta.
  • Päeva puudujad kuvab täna või mõnel muul päeval puudunud õpilased koos nende vanemate ja kontakandmetega. Kaasatud on nii põhjusega kui ka põhjuseta puudumised ja kõigi klasside õpilased.
  • Puudumiste aruanne annab õpilaste puudumiste arvulise ülevaate ja jagab need põhjusega ja põhjuseta puudumisteks. Aruannet saab avada nii klasside kohta kokku (kuvatakse iga klassi puudutud tundide summa) kui ka klassi numbril vajutades või filtrist valimisel klassi õpilaste kaupa puudumised.
  • Puudumiste tüüpide aruanne näitab õpilaste puudumiste arvu kooli defineeritud puudumiste põhjuste kaupa. Näiteks mitu tundi on õpilane puudunud haiguse tõttu. Aruannet saab avada nii klasside kohta kokku (kuvatakse iga klassi puudutud tundide summa) kui ka klassi numbril vajutades või filtrist valimisel klassi õpilaste kaupa puudumised.
  • Suurpuudujate aruanne annab hoiatuse õpilaste kohta, kes on põhjuseta puudunud rohkem, kui kooli seatud reeglid lubavad. Saab seada näiteks piiri, mitu % toimunud tundidest võib põhjuseta puududa enne kui hoiatus antakse või seada ka ainest põhjuseta puudutud tundide maksimumarvu. Aruanne klasside kaupa avatakse kohe ekraanile, kogu kooli kokkuvõtteks tuleb tellida. Tavaliselt võtab aruande valmimine aega mõne sekundi, valmis aruande kohta saab selle tellija e-kirja. Tallitud aruanded jäävad alles ja neid saab avada ka hiljem.
 5. Koolijuht saab avada Distsipliini lehe, kus kuvatakse tabel nende õpilastega, kes on EHIses seatud ajaperioodis põhjuseta puudunud rohkem kooli seatud piirist. Ajavahemikud on september-oktoober; november-detsember; jaanuar-märts; aprill-juuni. Kuvatakse põhjuseta puudutud tundide arv ning % toimunud tundidest, kus õpilane oleks pidanud osalema. Kui õpilasele on määratud tugi-spetsialist, on näidatud tema nimi. Kui kooli omanik on kohalik omavalitsus, mis on aktiveerinud eKooli distsipliini mooduli, on näha, kellele õpilastest on antud kohaliku omavalitsuse tugitöötaja juurdepääs ja kellele konkreetselt.
 6. Kooli lehelt galeriist saab avada õpilase kaardi. Siin näevad koolijuht ja klassijuhataja samasugust uudisvoogu, nagu õpilane ise ja tema vanemad, siit saab avada õpilase ülesannete akna, õpilasraamatu ja vaadata arenguvestluste eelmiste aastate protokolle ning Õpianalüütikat.
 7. Õpilase kaardi oluline osa on õpilase profiil. Selle esimesel lehel saab vaadata ja muuta õpilase isiklikke ja kontaktandmeid. Iga õpilasega saab koolijuht ja klassijuhataja siduda tugi-spetsialisti(d). Tugi-spetsialist saab õpilase kaardi vaatamiseks samad õigused kui klassijuhataja ning saab lisada kooli märkmeid ja dokumente. Tugi-spetsialist peab olema kooli personali nimekirjas ja tal peab olema tugi-isiku roll. Lapsevanemad saavad tugi-spetsialisti määramise kohta teate uudisvoogu.
 8. Koolijuht, klassijuhataja ja tugi-spetsialist saavad lisada õpilase kaardile profiili kooli märkmeid. Need märkmed säilivad üle aastate ja nii saab talletada nii õpilase edusamme kui ka probleeme ja nende lahendamiseks tehtud tegevusi. Märkmeid lisades on võimalik valida, et tegu on ühega “Põhikooli ja gümnasiumi seaduses” sätestatud distsipliini meetmetest, nende valik on märkme lisamisel olemas. Kooli märge on vaikimisi kohe nähtav kodule, aga kool saab märkida selle mustandiks, s.o. kodu ei näe seda. Lisatud märkme kohta saab lapsevanem teate uudisvoogu.
 9. Koolijuht, klassijuhataja ja tugi-spetsialist saavad lisada õpilase kaardile profiili dokumente. Need dokumendid säilivad üle aastate ja nii saab koguda ja jagada infot õpilase kohta, näiteks individuaalset õppekava, HEV kaarti jms. Lisatud dokument on vaikimisi kohe nähtav kodule, aga kool saab märkida selle mustandiks, s.o. kodu ei näe seda. Lisatud dokumendi kohta saab lapsevanem teate uudisvoogu.
 10. Lapsevanem saab õpilase kaardile lisatu kohta kohe teated uudisvoogu. Iga sellise teate taga on link, mis viib lapsevanema lapse profiili vajalikku kohta.

Aruanded õpetajate töö kohta

Vaata ka veebinari Aruanded (koolijuhile, klassijuhatajale).
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/c-vwUXK8OB4

Aruanded annavad õpetajale ja koolijuhile ülevaate infost, mis on eKooli sisestatud ning on abiks otsuste tegemisel. Õpetajal on kasutada neli erinevat aruannet, samad aruanded on kasutuses kooli juhtkonnal.

 1. Avage kooli leht ja valige Aruanded. Kuvatakse lühidalt aruannete sisu tutvustav leht. Avage aruannete grupp Õpetajad.
 2. Töökoormuse aruanne näitab kuude kaupa õpetaja poolt eKooli sisse kantud tundide arvu päevikute kaupa. Näha on ka asendatud tunnid ja tunnid, mida õpetaja lisas asendajana. Õpetaja koormus õppeaasta kohta kokku on tellitav aruanne – selle koostamine võib võtta pisut aega. Vajutage aruande genereerimiseks ekraanil olevat nuppu. Kui aruanne on juba faili salvestatud, jääb see õpetaja lehele ka järgnevateks aastateks.
 3. Tunnikirjelduste aruanne annab esmalt päevikute loetelu ja igasse päevikusse sisse kantud tundide, kontrolltööde ja koduste ülesannete arvu. Päevikut avades kuvatakse tunnikirjelduste nimekiri, iga tunni juures on näha ka selle lisanud õpetaja nimi (nt. asendusõpetaja). Tabeli kohal on kokkuvõte: päeviku kontrolltööde ja koduste ülesannete arv ning selle päeviku tundide sisse kandmise kiirus – pisut varem, samal päeval, pisut hiljem. Sama aruannet saab avada ka eelmiste õppeaastate kohta.
 4. Kui õpetaja lõpetab töö ainepäevikuga (õppeaasta lõpeb, ainekursus saab läbi) ja kõik hinded on korrektselt olemas, soovitame õpetajal päevik lukustada. Lukustamine jätab päeviku päevikute nimekirja, lubab seda avada, aga ei luba sinna midagi lisada või parandanda. Lukustatud päevikute aruanne on kolmas õpetajale pakutavatest.
 5. Kui õppeaasta on lõppenud ja selle kohta info sisestamine ning korrigeerimine tehtud, on soovitus õppeaasta arhiveerida. Arhiveerimisel kirjutatakse kõigi ainepäevikute sisu kolme HTML faili: tabel õpilaste, tundide, hinnete ja puudumistega; tunnikirjelduste list; koduste ülesannete list. Sellised päevikud leiab õpetaja Aruannete sektsioonist Arhiiv. Päevikuid saab otsida nimetuse, õpetaja nime, aine järgi.
 6. Arhiveerimata õppeaastate päevikud leiab kooli lehelt, Õppekava sektsioonist. Valida tuleb õppekava, aine ja ainekaart. Iga ainekaardi lehel kuvatakse kõik selle ainekaardiga seotud päevikud, ka eelmiste aastate omad ja neid saab sealt avada.

Õpetaja töökava

Vaata ka veebinari Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/RG_i-GAttnQ

Õpetaja töökava aitab õpetajal oma ainekursust planeerida, kasutada sama õpisisu erinevates päevikutes, erinevatel õppeaastatel, eri koolides. Kui töökava on jagatud kolleegidega, saavad nad kasutada sama õpisisu oma klasside õpetamisel. Töökavad, mis on seotud kooli päevikutega, on nähtavad kooli juhtkonnale, aga mitte kodule. Lisaks on eKooli lisatud avalikud töökavad – Innove välja töötatud näidistöökavadest on osa eKooli sisse kantud ja kõigile õpetajatele vabalt oma töökava aluseks kopeeritavad.

 1. Et näha, hallata ja lisada töökavasid, vajutage “Töökava / Materjalid” ikoonil eKooli päises. Avatakse aken, kus töökavad on näha vasakpoolses menüüs.
 2. Uue töökava lisamiseks vajutage “Lisa töökava”. On võimalik lisada töökava algusest peale, kopeerida olemasolevast (õpetaja enda või temaga jagatud) töökavast, kasutada avalikku töökava või koguda töökava elemendid olemasolevast, korralikult täidetud päevikust.
 3. Olemasoleva töökava muutmiseks tuleb see nimekirjast avada. Iga töökava on jagatud teemadeks ja alamteemadeks. Alamteemasid saab kasutada tunnikirjelduste lisamiseks päevikusse. Alamteemaga võib olla seotud kodune ülesanne. Igas teemas võivad olla kirjeldatud kontrolltööd.
 4. Uue teema lisamiseks võimalus on teemade nimekirja lõpus. Iga teema kohta saab lisada täiendavat infot.
 5. Teemasse saab lisada nii mitu alamteemat ja kontrolltööd nagu soovite.
 6. Alamteemasid saab tõsta ühest teemast teise ning nende järjestust muuta (teemasid või alamteemasid ümber järjestada)
 7. Et töökava päevikus kasutada, tuleb see päeviku(te)ga siduda. Iga päevik saab olla korraga seotud vaid ühe töökavaga, aga päevikuga saab üksteise järel sisuda mitmeid töökavu.
 8. Iga töökava saab jagada kolleegidega. Ainult töökava autor saab lõpetada või lisada jagamisi.
 9. Päevikus saab töökava kasutada ainetundide kirjelduste lisamiseks: avada päevik, vajutada uue tunni lisamisel, teha valik töökava teema ja alamteema osas. Valitud alamteema pealkiri kantakse tunni sisu välja ja alamteema kirjeldus tunnikirjelduseks.
 10. Töökavast saab sarnaselt valida kontrolltöid. Kui olete uue kontrolltöö lisamisel, kuvatakse töökavas valikutena vaid teemaga seotud kontrolltööde kirjed.
 11. Kui õpetaja kasutab töökava koduste ülesannete lisamisel, on valikus kuvatud vaid alamteemadega seotud kodused ülesanded.

Õppematerjalide kasutamine

eKoolis on õppematerjalide õpilastega jagamiseks mitmeid erinevaid võimalusi. Nii saab õpetaja faile ja linke lisada otse päevikusse, kontrolltööde või koduste ülesannete lisana või siis kasutada Materjalide keskkonda. Materjalidena üles laetud failid on õpetaja omad, ta saab neid kasutada kas teisetes koolides, kus õpetab või peale koolist lahkumist. Kooli juhtkond näeb ainult tema kooli päevikutega jagatud materjale.

 1. Et näha oma Materjale, vajutage ikoonil “Töökavad/Materjalid” eKooli päises, leht avatakse.
 2. Siin saate lisada faile kasutades nuppu “Lisa fail”. Valida tuleb fail ning sisestada selle nimetus. Saate valida päevikud, millede õpilastega faile jagatakse.
 3. Failidele lisaks saab sisestada linke teistes keskkondades asuvatele materjalidele.
 4. Materjale saab päevikule lisamiseks valida või uusi faile üles laadada igast ainepäevikust – kerige päeviku lehe lõpuni, seal leiate jaotuse “Näita töökava / materjale”.
 5. Juba lisatud faile saab päevikuga linkida, valides “Vali olemasolevatest materjalidest” või lisada Materjalide keskkonda uusi faile valides “Lisa uus fail”
 6. Faile ja linke saab lisada igale hindelisele ülesandele või kontrolltööle ning kodustele ülesannetele.