Õpetaja töökava

Vaata ka veebinari Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis (ellujäämisõpetus).
Järelevaadatav siithttps://youtu.be/RG_i-GAttnQ

Õpetaja töökava aitab õpetajal oma ainekursust planeerida, kasutada sama õpisisu erinevates päevikutes, erinevatel õppeaastatel, eri koolides. Kui töökava on jagatud kolleegidega, saavad nad kasutada sama õpisisu oma klasside õpetamisel. Töökavad, mis on seotud kooli päevikutega, on nähtavad kooli juhtkonnale, aga mitte kodule. Lisaks on eKooli lisatud avalikud töökavad – Innove välja töötatud näidistöökavadest on osa eKooli sisse kantud ja kõigile õpetajatele vabalt oma töökava aluseks kopeeritavad.

 1. Et näha, hallata ja lisada töökavasid, vajutage “Töökava / Materjalid” ikoonil eKooli päises. Avatakse aken, kus töökavad on näha vasakpoolses menüüs.
 2. Uue töökava lisamiseks vajutage “Lisa töökava”. On võimalik lisada töökava algusest peale, kopeerida olemasolevast (õpetaja enda või temaga jagatud) töökavast, kasutada avalikku töökava või koguda töökava elemendid olemasolevast, korralikult täidetud päevikust.
 3. Olemasoleva töökava muutmiseks tuleb see nimekirjast avada. Iga töökava on jagatud teemadeks ja alamteemadeks. Alamteemasid saab kasutada tunnikirjelduste lisamiseks päevikusse. Alamteemaga võib olla seotud kodune ülesanne. Igas teemas võivad olla kirjeldatud kontrolltööd.
 4. Uue teema lisamiseks võimalus on teemade nimekirja lõpus. Iga teema kohta saab lisada täiendavat infot.
 5. Teemasse saab lisada nii mitu alamteemat ja kontrolltööd nagu soovite.
 6. Alamteemasid saab tõsta ühest teemast teise ning nende järjestust muuta (teemasid või alamteemasid ümber järjestada)
 7. Et töökava päevikus kasutada, tuleb see päeviku(te)ga siduda. Iga päevik saab olla korraga seotud vaid ühe töökavaga, aga päevikuga saab üksteise järel sisuda mitmeid töökavu.
 8. Iga töökava saab jagada kolleegidega. Ainult töökava autor saab lõpetada või lisada jagamisi.
 9. Päevikus saab töökava kasutada ainetundide kirjelduste lisamiseks: avada päevik, vajutada uue tunni lisamisel, teha valik töökava teema ja alamteema osas. Valitud alamteema pealkiri kantakse tunni sisu välja ja alamteema kirjeldus tunnikirjelduseks.
 10. Töökavast saab sarnaselt valida kontrolltöid. Kui olete uue kontrolltöö lisamisel, kuvatakse töökavas valikutena vaid teemaga seotud kontrolltööde kirjed.
 11. Kui õpetaja kasutab töökava koduste ülesannete lisamisel, on valikus kuvatud vaid alamteemadega seotud kodused ülesanded.

Õppematerjalide kasutamine

eKoolis on õppematerjalide õpilastega jagamiseks mitmeid erinevaid võimalusi. Nii saab õpetaja faile ja linke lisada otse päevikusse, kontrolltööde või koduste ülesannete lisana või siis kasutada Materjalide keskkonda. Materjalidena üles laetud failid on õpetaja omad, ta saab neid kasutada kas teisetes koolides, kus õpetab või peale koolist lahkumist. Kooli juhtkond näeb ainult tema kooli päevikutega jagatud materjale.

 1. Et näha oma Materjale, vajutage ikoonil “Töökavad/Materjalid” eKooli päises, leht avatakse.
 2. Siin saate lisada faile kasutades nuppu “Lisa fail”. Valida tuleb fail ning sisestada selle nimetus. Saate valida päevikud, millede õpilastega faile jagatakse.
 3. Failidele lisaks saab sisestada linke teistes keskkondades asuvatele materjalidele.
 4. Materjale saab päevikule lisamiseks valida või uusi faile üles laadada igast ainepäevikust – kerige päeviku lehe lõpuni, seal leiate jaotuse “Näita töökava / materjale”.
 5. Juba lisatud faile saab päevikuga linkida, valides “Vali olemasolevatest materjalidest” või lisada Materjalide keskkonda uusi faile valides “Lisa uus fail”
 6. Faile ja linke saab lisada igale hindelisele ülesandele või kontrolltööle ning kodustele ülesannetele.