Häirekell, õpilaste probleemide varajane märkamine

eKool on koostöös mõttekojaga Praxis töötanud välja lähenemise põhikoolis ja gümnaasiumis õpingute katkestamise tõhusaks vähendamiseks, milles on kombineeritud koolide õppeinfosüsteemi andmete kasutamine – mis aitab leida katkestamisohus õpilasi ja katkestamist ennustavaid riskitegureid – ning käitumisökonoomikal tuginev sekkumine, mis soodustab õpingute jätkamist .

Kuna eKooli õppeinfosüsteemi andmeid täiendatakse igapäevaselt, lisades sinna pidevalt uut informatsiooni iga õpilase hinnete, puudumiste ja märkuste kohta, on nende alusel töötatud välja reaalajas toimiv ja pidevalt uuenev IT-lahendus (nn hoiatussüsteem). See annab koolile ja ka lapsevanemale märku, et õpilane on mingi teguri alusel sattunud õpingute katkestamise riskirühma ning talle tuleb pöörata eraldi tähelepanu, et ta koolist välja ei langeks.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda eKooli poole help@ekool.eu.

Arengukaardi kasutamine: õigused ja logid

Vaata ka veebinari Arengukaardid eKoolis.
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/eo2qJBAap8o

1. Arengukaartide mallide ja õpilaste kaartide leidmiseks tuleb avada ikoon Arengukaardid

2. Esimesel lehel on arengukaartide mallid. Iga malli kohta on toodud selle malliga avatud kaartide arv ja ikoon kaartide nimekirja avamiseks. 

3. Iga malliga koostatud kaartide nimekirjas on toodud õpilaste nimed, klassid, kus õpib ja kaardi viimase muutmise aeg ning kaardi avaja nimi. 

4. Kaartide nimekirja kohal on võimalus filtreerida kaarte kas õpilase perekonnanime või klassi järgi. 

5. Kaarte saab järjestada õpilase nime, klassi või muutmise kuupäeva järgi. 

6. Klikk õpilase nimel avab kaardi.

7. Iga sektsiooni juures on kuvatud olemasolevate õiguste info. Arengukaartidel on iga sektsiooni juures, õiguste nimekirja paremas servas, link rollide õiguste muutmiseks. Link on nähtav nendele rollidele, kellel on õigus selle sektsiooni õigusi muuta. Õigused on:

 • Saab lisada vastuseid
 • Näeb kõiki vastuseid
 • Saab muuta õiguseid

Rollid on: õpetajad, lapsevanemad, koolijuhid, klassijuhatajad, administraatorid, tugispetsialistid.

Kui aineõpetajatele on lisatud õigused: saab lisada vastuseid; ei näe kõiki vastuseid; ei saa muuta õigusi, siis ta näeb selles sektsioonis ainult ise-enda vastuseid ja ei midagi muud. Kui lapsevanemale on antud õigus näha kõiki vastuseid, aga mitte lisada ega muuta õigusi, siis ta näeb sektsiooni sisu, aga ei saa seda täiendada. Koolijuhi rolli õigusi ei saa ära võtta, kõik teised rollid on muudatavad. Tugispetsialist on selle konkreetse õpilasega seotud rollis.

7. Iga sektsiooni all on link “Näita logi”. Selle vajutus avab sektsiooni vastuste lisamise, muutmise, kustutamise logi. Lisatud või muudetud vastused on logist avatavad.

Vaata ka ARENGUKAARDID – I etapp

Arengukaartidele kasutamiseks palume kooli eKooli administraatoril pöörduda eKooli poole help@ekool.eu.

Arengukaardid eKoolis – I etapp

Arengukaardid on kooli poolt koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Ouiline on sellise infokogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse logimine ja teavitus -aoleme sellele eKooli arengukaartide moodulit arendades suurt tähelepanu pööranud.

Arengukaartide kasutamiseks vaata ka veebinari Arengukaardid eKoolis.
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/eo2qJBAap8o

Arengukaartide mooduli esimeses etapis avasime kõigile koolidele vaikimisi arengukaardi malli kooli õppekeeles (eesti, vene, inglise). Vormi aluseks on Rajaleidja (Innove) koostatud õpilase individuaalse arengu kaart. Praegu ei ole see veel muudetav; kooli oma arengukaartide kaartide malllide lisamine saab tehtud järgmiste sammudena.

 1. Avage õpilase kaart (Klasside lehel galeriist või kooli lehe galeriis). Profiili on lisatud uus leht “Arengukaardid”.
 2. Selle avamisel on ees tühi leht ja nupp uue kaardi avamiseks. Selle vajutamise järel avatakse mallide list (esialgu on selles üks vaikimisi olemasolev mall); vajutage ekraanil olevale lingile “Lisa uus kaart”. Kaart lisatakse. Tuleks rahulikult oodata, kuni kõik ekraani mummud on rahunenud. Sama malli põhjal saab koostada mitu kaarti, kui vaja või soovi on.
 3. Õpilase lehel kuvatakse uus arengukaart (malli nimetusega), iga kaardi juures kuvatakse selle viimase muutmise aeg. Tulevikus hakkab seal olema iga õpilase jaoks avatud kaartide nimekiri.
 4. Kaardi avab vajutus selle nimetusel.
 5. Kaardi alguses on õpilase andmed (tulevad andmebaasist ja uuendatakse igal kaardi avamisel). Järgnevad sektsioonide nimetused ja selgitused vastavalt mallis seatule.
 6. Iga sektsiooni juures on kuvatud olemasolevate õiguste info. Praegu on õigused määratud kõigile ühtemoodi ja need ei ole muudetavad: infot lisavad klassijuhataja, koolijuht, lapsega seotud tugi-spetsialist. Infot näevad samad rollid ning lapsevanem.
 7. Iga sektsiooni all on link “Näita logi”. Selle vajutus avab sektsiooni vastuste lisamise, muutmise, kustutamise logi. Lisatud või muudetud vastused on logist avatavad. Lisaklikk avab iga sektsiooni vaatamiste logi.
 8. Sektsioonides on näha senised sisestused (kui neid on) ja nupp “Lisa vastus”. Vajutus avab vastuse lisamise.
 9. Vastus võib olla tekst, pisut formaaditud tekst, tabel või loetelu. Kujundamise ikoonid on kuvatud teksti sisestamise välja kohal.
 10. Vastuse saab salvestada mustandina (näeb ainult autor) või avaldada (näevad kõik kellel on õigus selle sektsiooni sisu näha). Mustandi avadamiseks tuleb see muutmiseks avada ning siis avaldada.
 11. Vastust saab muuta (link “Muuda”). Muutmiseks avatud vastust saab kustutada.
 12. Tabeli lisamiseks tuleb valida selle veergude arv; uue rea lisab <Tab> klahvi vajutus. Tabeli lahtrid pikenevad vastavalt sisendile, uue rea lisamiseks tuleks lisada reavahetus (<Enter>). Tabel salvestada nagu iga teinegi vastus.

Vaata ka Arengukaardi kasutamine: õigused ja logid

Arengukaartidele kasutamiseks palume kooli eKooli administraatoril pöörduda eKooli poole help@ekool.eu.