Perepaketi teenuste seaded

Erinevate teavituste saajad ja kanalid määrab Perepaketi tellija ja teeb seda eKooli veebilehel. Iga Perepaketti kasutav paketi liige saab ise määrata mKoolis kasutuses olevad seaded: push sõnumid ja sellel, kas tema mKool on reklaamivaba. 

Perepaketi seadete muutmine eKooli veebilehel

 Perepaketi seadete muutmiseks peab paketi tellija eKooli veebilehel avama vastava vormi. 

  1. Avage oma lehel eKoolis Seaded
  2. Valige Perepakett
  3. Paketi tellija näeb oma seatud teavitusi erinevate laste jaoks, Perepaketis osalevad teised vanemad ja õpilased näevad, kes on nende Perepaketi tellija ning millised seaded on tehtud. Neid muuta nad ei saa.
  4. Teavituse saajate lisamiseks või muutmiseks vajutage Muuda vastava teavituse real. 

Tellija näeb iga lapse kohta eraldi tabelit. Iga tabeli kohal on tema kui lapsevanema nimi ning teiste vanemate nimed. Iga lapse iga seotud vanema jaoks saab sisestada iga teenuse kohta nii mitu e-kirja aadressi või SMS sõnumeid saavat telefoni kui vaja. 

Delete

Oluline

Perepaketi tellimise järel ei ole mitte ühtegi teavitusi saatvat lisateenust aktiveeritud - teenuse aktiveerib selle saajate andmete lisamine. 

Peale Perepaketi tellimist suunatakse tellija vajalike muudatuste tegemiseks Seadete lehele.

Perepaketi seadete muutmine mKoolis

mKoolis saab iga Perepaketi liige ise muuta kahte paketti kuuluvat eelist, seda tuleb teha Seaded aknas (valik ekraani allosas olevast menüüst). 

1. Teavituste seadmine

Kõik eKooli kasutajad saavad seada, kas neile saadetakse push teavitusi uute hinnete, märkmete (märkused, päeviku teated, kooli sündmused) ja Vestlusesse saabunud uute sõnumite kohta. 

Lisaks on Perepaketi liikmel võimalik määrata, kas tema telefonis saabuvad push sõnumid Popipatrulli käivitumise kohta (päeva esimene põhjuseta puudutud tund) ja Kontrolltööde teavituse kohta (järgmise 2 päeva kontrolltööd päeva õhtul). 

2. Reklaamide kuvamise keelamine

Mõlemaid seadeid saab igal hetkel muuta, need hakkavad kehtima kohe.