Kasutajakonto kustutamine ja isikuandmete säilitamine eKooli infosüsteemis

Teil on õigus õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Eelkõige on kustutamine võimalik näiteks juhul, kui eKool või Kool ei vaja Teie isikuandmeid enam õiguspärastel eesmärkidel või kui eKool töötleb Teie isikuandmeid nõusoleku alusel ja Te olete oma nõusoleku tagasi võtnud või kui Teie andmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Kõik Teie isikuandmed säilivad eKooli infosüsteemis kuni Teie kasutajakonto sulgemiseni.

Kasutajakonto ja seotud isikuandmete kustutamine

Kasutajakonto sulgemiseks (kasutaja ja isikuandmete kustutamiseks) avage contact.ekool.eu leht ja palun edastage eKooli konto kustutamiseks vabas vormis digiallkirjastatud avaldus, kus on märgitud Teie nimi, isikukood ja eKooli kasutajatunnus. 

Peale avalduse kättesaamist ning selle ülevaatamist, kustutame teie konto(d), kuid pöörame tähelepanu, et kasutajakonto ei tohiks olla seotud aktiivse rolliga (vajadusel saab kool Teilt aktiivset rolli eemaldada).

Pärast konto sulgemist ja sellega seoses isikuandmete kustutamist ei ole kontot ega isikuandmeid võimalik taastada, kuid saab lisada uue kasutajakonto sama kasutajatunnusega. Kustutamise asemel võib eKool isikuandmed anonüümida ehk viia need kujule, mis ei võimalda Teie isikut tuvastada.

Pane tähele!

Olenemata eeltoodust ei kustutata konto sulgemisel eKooli infosüsteemist Sinu isikuandmeid, mida töötleb eKool kooli volituse alusel, eKooli sisselogimiste infot ja Sinu poolt algatatud ja täiendatud vestluste infot. 

 

Teie eKooli sisselogimiste logi säilitatakse viis aastat. Kooli vastutusel töödeldavad isikuandmed kustutatakse Kooli poolt määratud või seadusest tulenevate vastavate säilitamistähtaegade möödumisel.

Kasutaja kustutamine eKooli poolt juhul, kui andmete säilitustähtaeg on möödunud

Kui Te ei ole eKooli sisse loginud vähemalt 5 aasta jooksul ning Teil ei ole aktiivset rolli üheski koolis, siis Teie kasutajakonto suletakse ja isikuandmed kustutatakse. Passiivsete kontode sulgemine toimub igal aastal 1. augustil, enne seda saate profiilis olevatele e-posti aadressidele teavituse.