Aruanded õpetajate töö kohta

Vaata ka veebinari Aruanded (koolijuhile, klassijuhatajale).
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/c-vwUXK8OB4

Aruanded annavad õpetajale ja koolijuhile ülevaate infost, mis on eKooli sisestatud ning on abiks otsuste tegemisel. Õpetajal on kasutada neli erinevat aruannet, samad aruanded on kasutuses kooli juhtkonnal.

  1. Avage kooli leht ja valige Aruanded. Kuvatakse lühidalt aruannete sisu tutvustav leht. Avage aruannete grupp Õpetajad.
  2. Töökoormuse aruanne näitab kuude kaupa õpetaja poolt eKooli sisse kantud tundide arvu päevikute kaupa. Näha on ka asendatud tunnid ja tunnid, mida õpetaja lisas asendajana. Õpetaja koormus õppeaasta kohta kokku on tellitav aruanne – selle koostamine võib võtta pisut aega. Vajutage aruande genereerimiseks ekraanil olevat nuppu. Kui aruanne on juba faili salvestatud, jääb see õpetaja lehele ka järgnevateks aastateks.
  3. Tunnikirjelduste aruanne annab esmalt päevikute loetelu ja igasse päevikusse sisse kantud tundide, kontrolltööde ja koduste ülesannete arvu. Päevikut avades kuvatakse tunnikirjelduste nimekiri, iga tunni juures on näha ka selle lisanud õpetaja nimi (nt. asendusõpetaja). Tabeli kohal on kokkuvõte: päeviku kontrolltööde ja koduste ülesannete arv ning selle päeviku tundide sisse kandmise kiirus – pisut varem, samal päeval, pisut hiljem. Sama aruannet saab avada ka eelmiste õppeaastate kohta.
  4. Kui õpetaja lõpetab töö ainepäevikuga (õppeaasta lõpeb, ainekursus saab läbi) ja kõik hinded on korrektselt olemas, soovitame õpetajal päevik lukustada. Lukustamine jätab päeviku päevikute nimekirja, lubab seda avada, aga ei luba sinna midagi lisada või parandanda. Lukustatud päevikute aruanne on kolmas õpetajale pakutavatest.
  5. Kui õppeaasta on lõppenud ja selle kohta info sisestamine ning korrigeerimine tehtud, on soovitus õppeaasta arhiveerida. Arhiveerimisel kirjutatakse kõigi ainepäevikute sisu kolme HTML faili: tabel õpilaste, tundide, hinnete ja puudumistega; tunnikirjelduste list; koduste ülesannete list. Sellised päevikud leiab õpetaja Aruannete sektsioonist Arhiiv. Päevikuid saab otsida nimetuse, õpetaja nime, aine järgi.
  6. Arhiveerimata õppeaastate päevikud leiab kooli lehelt, Õppekava sektsioonist. Valida tuleb õppekava, aine ja ainekaart. Iga ainekaardi lehel kuvatakse kõik selle ainekaardiga seotud päevikud, ka eelmiste aastate omad ja neid saab sealt avada.