Arengukaardid eKoolis

Arengukaardid on kooli poolt koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Ouiline on sellise infokogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse logimine ja teavitus -aoleme sellele eKooli arengukaartide moodulit arendades suurt tähelepanu pööranud.

Arengukaartide kasutamiseks vaata ka veebinari Arengukaardid eKoolis.
Järelevaadatav siit: https://youtu.be/eo2qJBAap8o

Arengukaartide mooduli esimeses etapis avasime kõigile koolidele vaikimisi arengukaardi malli kooli õppekeeles (eesti, vene, inglise). Vormi aluseks on Rajaleidja (Innove) koostatud õpilase individuaalse arengu kaart. Praegu ei ole see veel muudetav; kooli oma arengukaartide kaartide malllide lisamine saab tehtud järgmiste sammudena.

 1. Avage õpilase kaart (Klasside lehel galeriist või kooli lehe galeriis). Profiili on lisatud uus leht “Arengukaardid”.
 2. Selle avamisel on ees tühi leht ja nupp uue kaardi avamiseks. Selle vajutamise järel avatakse mallide list (esialgu on selles üks vaikimisi olemasolev mall); vajutage ekraanil olevale lingile “Lisa uus kaart”. Kaart lisatakse. Tuleks rahulikult oodata, kuni kõik ekraani mummud on rahunenud. Sama malli põhjal saab koostada mitu kaarti, kui vaja või soovi on.
 3. Õpilase lehel kuvatakse uus arengukaart (malli nimetusega), iga kaardi juures kuvatakse selle viimase muutmise aeg. Tulevikus hakkab seal olema iga õpilase jaoks avatud kaartide nimekiri.
 4. Kaardi avab vajutus selle nimetusel.
 5. Kaardi alguses on õpilase andmed (tulevad andmebaasist ja uuendatakse igal kaardi avamisel). Järgnevad sektsioonide nimetused ja selgitused vastavalt mallis seatule.
 6. Iga sektsiooni juures on kuvatud olemasolevate õiguste info. Praegu on õigused määratud kõigile ühtemoodi ja need ei ole muudetavad: infot lisavad klassijuhataja, koolijuht, lapsega seotud tugi-spetsialist. Infot näevad samad rollid ning lapsevanem.
 7. Iga sektsiooni all on link “Näita logi”. Selle vajutus avab sektsiooni vastuste lisamise, muutmise, kustutamise logi. Lisatud või muudetud vastused on logist avatavad. Lisaklikk avab iga sektsiooni vaatamiste logi.
 8. Sektsioonides on näha senised sisestused (kui neid on) ja nupp “Lisa vastus”. Vajutus avab vastuse lisamise.
 9. Vastus võib olla tekst, pisut formaaditud tekst, tabel või loetelu. Kujundamise ikoonid on kuvatud teksti sisestamise välja kohal.
 10. Vastuse saab salvestada mustandina (näeb ainult autor) või avaldada (näevad kõik kellel on õigus selle sektsiooni sisu näha). Mustandi avadamiseks tuleb see muutmiseks avada ning siis avaldada.
 11. Vastust saab muuta (link “Muuda”). Muutmiseks avatud vastust saab kustutada.
 12. Tabeli lisamiseks tuleb valida selle veergude arv; uue rea lisab <Tab> klahvi vajutus. Tabeli lahtrid pikenevad vastavalt sisendile, uue rea lisamiseks tuleks lisada reavahetus (<Enter>). Tabel salvestada nagu iga teinegi vastus.

Vaata ka Arengukaardi kasutamine: õigused ja logid

Arengukaartidele kasutamiseks palume kooli eKooli administraatoril pöörduda eKooli poole help@ekool.eu.

Уведомления неуспеваемости, раннее выявление проблем учеников

eKool совместно с аналитическим центром Praxis разработал новый подход к раннему выявлению нуждающихся в помощи по учебе учеников, что должно способствовать снижению показателей отсева учеников в начальной и средней школе, а также в гимназии.
Данный подход включает в себя анализ получаемых из eKool данных, на основании которых становится возможно выявить факторы риска исключения из школы, а так же учеников, попадающих под воздействие данных факторов. Полученная информация позволяет своевременно вмешаться и избежать дальнейшего исключение ученика из школы.

Поскольку данные из eKool ежедневно обновляются и дополняются новой информацией такой, как оценки, пропуски и замечания, то предлагаемое IT-решение (уведомления неуспеваемости) работает и обновляется в рамках реального времени. Такое решение позволяет мгновенно оповещать школу и родителей в случае, если ученик по какой-либо причине оказывается в группе риска исключения из школы, что позволяет вовремя проявить внимание и предложить помощь ученику.

За дополнительной информацией можно обратиться к eKool по эл. почте help@ekool.eu.

Обновления в eKool

Здесь Вы найдете информацию о наших последних обновлениях

Ученик отметил задание как выполненное
Теперь учителя могут увидеть, кто из учеников отметил задание как выполненное. Данная информация касается домашних заданий, оценочных заданий и контрольных работ. В дневнике это будет отображено как: 2/16 , что означает — 2 ученика из 16-ти отметили задание как выполненное.

Интеграция библиотечной системы RIKS
Если школа использует библиотечную систему RIKS, то для учеников и работников школы открывается возможность отслеживать, какие книги у них находятся на руках, а также срок их возврата.

Добавление файлов в карты развития
Теперь стало возможно добавлять в комментарии к картам развития файлы. Это хорошая возможность делиться конфидециальными файлами только с теми, у кого есть право на их просмотр.

Ученик отметил задание как выполненное — новая функция eKool для учителей!

Теперь учителя могут увидеть, кто из учеников отметил задание как выполненное. Данная информация касается домашних заданий, оценочных заданий и контрольных работ. В дневнике это будет отображено как: 3/16 , что означает — 3 ученика из 16-ти отметили задание как выполненное.

В случае если учитель ожидает ответы с файлами, информация будет отображена в виде двух ссылок

И по ссылке с файлами учеников откроется:

Если школа выразила желание присоединиться к пакету, информация о выполнивших задание учениках, будет отображаться в виде ссылки,

При открытии которого отображается список учеников:

В случае если учитель ожидает ответы с файлами, информация будет отображена в виде двух ссылок

при нажатии на ссылку с информацией о файлах студентов, откроется список студентов с файлами

Для активации данной услуги пожалуйста обратитесь к администратору eKool по адресу help@ekool.eu.

Добавление файлов в карты развития – новая возможность в eKool!

Теперь стало возможно добавлять в комментарии к картам развития файлы. Это хорошая возможность делиться конфидециальными файлами только с теми, у кого есть право на их просмотр.

Добавлять файлы очень просто:

Для активации возможности добавления файлов в карты развития пожалуйста обратитесь к администратору eKool по адресу help@ekool.eu.

Интеграция библиотечной системы RIKS – новая возможность для пользователей eKool!

Если школа использует библиотечную систему RIKS, то для учеников и работников школы открывается возможность отслеживать, какие книги у них находятся на руках, а также срок их возврата.

Для интеграции библиотечной системы RIKS пожалуйста обратитесь к администратору eKool по адресу help@ekool.eu.